Aktuellt just nu

Bilpool–Ett hållbart alternativ för miljön och din ekonomi

Du som är hyresgäst hos oss kan ansluta dig till Falu Bilpool och ta del av deras förmånliga erbjudanden samt hyra någon av deras poolbilar. Ett hållbart alternativ för klimatet och miljön.

  Återvinningsstationen i Britsarvet

I samband med markarbeten i Britsarvet flyttas återvinningsstationen.

  Högre krav på hållbarhet i upphandlingar

Kopparstaden köper varje år in varor, tjänster och entreprenader för cirka 300 miljoner kronor. Många inköp som sker under året görs från befintliga ramavtal och cirka 25–40 upphandlingar genomförs under ett år. Det som är nytt sedan ett år tillbaka är att det numer finns ett hållbarhetsperspektiv, där Kopparstaden ställer grundläggande krav som leverantören ska uppfylla men också väger in leverantörens eget hållbarhetsarbete vid utvärdering av anbud. Kort och gott handlar det om en gemensam strävan att minska det gemensamma klimatavtrycket och klättra högre upp i avfallstrappan.

Tillsammans med 2047 Science Center gör Kopparstaden skillnad

Kopparstaden har anställt åtta sommaraktivitetsledare som finns ute i bostadsområden fyra eftermiddagar per vecka och ordnar aktiviteter för barn och ungdomar under deras sommarlov.