Dina rättigheter

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi hanterar om dig; ett registerutdrag.

Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade.

Du har rätt att kräva att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter överförda till ett annat företag (dataportabilitet).

Du har rätt att klaga på hur vi behandlar dina personuppgifter till oss, tillsynsmyndigheten och/eller Integritetsskyddsmyndigheten. Det kan du göra om du tycker att vi inte behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen.

Relaterade länkar

  • Om personuppgiftshantering hos Kopparstaden
  • Kontakta oss för att veta mer om hantering av personuppgifter