Organisation

Organisationsnummer

556049-4865

Ledning

Kopparstadens ledning är tillsatt av styrelsen. Ledningen arbetar tillsammans med de anställda för att göra skillnad för främst våra hyresgäster men också för Falun som stad. Ledningen leds av Susanna Karlevill, verkställande direktör sedan 2019.

Susanna Karlevill

Verkställande direktör

023 - 458 58
susanna.karlevill@kopparstaden.se

Annika Stålberg

Förvaltningschef

023 - 458 71
annika.stalberg@kopparstaden.se

Anna Timander

Marknads- och uthyrningschef

023 - 458 21
anna.timander@kopparstaden.se

Sandra Gossas

Bygg- och utvecklingschef

sandra.gossas@kopparstaden.se

Styrelse

Kopparstaden är ett kommunägt bolag och har därmed en politiskt sammansatt styrelse. Kopparstadens årsstämma valde den 17 maj 2019 en ny styrelse som sitter till maj 2023.

Gustav Kyrk

Ordförande (M)

Charlotte Oster

Vice ordförande (S)

Susanne Martinsson

Ledamot (C)

Malin Nissinen

Ledamot (V)

Björn Ljungqvist

Ledamot (M)

Göte Persson

Ledamot (C)

Larry Palmén Logren

Ledamot (S)

Michael Svensson

Personalrepresentant (Vision)