När du flyttar in

Bovärden kontaktar dig för överlämnande av nycklar och introduktion en till två veckor innan du flyttar in.

Tänk på att du måste legitimera dig och visa kvitto på att du betalat första hyran. Nycklarna lämnas tidigast ut klockan 12.00 första vardagen i månaden. Det finns några saker du behöver göra innan du flyttar in.

Checklista för inflytt

  • Bovärden kontaktar dig för nycklar och introduktion.
  • Betala den första hyran, hyresavin får du när du skriver avtal.
  • Beställ adressändring.
  • Uppdatera eller beställ hemförsäkring.
  • Skaffa elavtal.
  • Kontakta Skatteverket och gör en adressändring.
  • Kom ihåg att lägga ditt parkeringstillstånd i bilrutan vid inflytt.

Relaterat innehåll

In- och utflytt under Coronapandemin

Här hittar du råd till dig som ska flytta in- eller ut nu under rådande Coronapandemi.

Detta gäller vid utflytt

Här finns information om vad som gäller när du flyttar ut ur din lägenhet.