Radon

Vår målsättning är att vi ska uppfylla kravet från riksdagen om ”god bebyggd miljö”, vilket innebär en radongashalt under 200 Bq/m3 senast 2020 i våra lägenheter.

Vi är nu klara med kartläggningen av radonhalten i våra lägenheter och arbeten pågår med de lägenheter där vi inte klarat riktvärdet.

Mätsäsong

Mätningen ska utföras under de delar av året då man måste värma upp huset (eldningssäsongen), det vill säga normalt oktober till april. Mätperioden ska vara minst två månader, helst tre, för att få ett årsmedelvärde. Det här innebär att sommarhalvåret är den tid på året då det är lägst strålning och därför är det lämpligt att genomföra planerade åtgärder då. När mätningen pågår är det viktigt att inte röra eller flytta dosorna eftersom resultatet kan påverkas och bli felaktigt.

Så här kan du påverka radonhalten i din lägenhet

  • Ha alltid alla tilluftsventiler öppna.
  • Rengöra fettfiltret i spiskåpan regelbundet, det förbättrar luftomsättningen.