Radon

Vår målsättning är att vi ska uppfylla kravet från riksdagen om ”god bebyggd miljö”, vilket innebär en radongashalt under 200 Bq/m3 senast 2020 i våra lägenheter.

Vi är nu klara med kartläggningen av radonhalten i våra lägenheter och arbeten pågår med de lägenheter där vi inte klarat riktvärdet.

Mätsäsong

Mätningen ska utföras under de delar av året då man måste värma upp huset (eldningssäsongen), det vill säga normalt oktober till april. Mätperioden ska vara minst två månader, helst tre, för att få ett årsmedelvärde. Det här innebär att sommarhalvåret är den tid på året då det är lägst strålning och därför är det lämpligt att genomföra planerade åtgärder då. När mätningen pågår är det viktigt att inte röra eller flytta dosorna eftersom resultatet kan påverkas och bli felaktigt.

Så här kan du påverka radonhalten i din lägenhet

  • Ha alltid alla tilluftsventiler öppna.
  • Rengöra fettfiltret i spiskåpan regelbundet, det förbättrar luftomsättningen.

Postadress

Kopparstaden AB
Box 1985
791 19 Falun

Besöksadress

Bobutiken

Stigaregatan 3B

791 71 Falun

Våra öppettider

Kopparstaden är Faluns allmännyttiga bostadsbolag. Vårt uppdrag är att skapa ett brett utbud av lägenheter inom Falu kommun samt bidra till tillväxt och det hållbara samhället.

Vi är cirka 115 medarbetare och ägs till 100 procent av Falu kommun. Vi äger och förvaltar 6130 lägenheter, 230 lokaler och 820 uthyrningsförråd i Falun. Vi arbetar för ett brett utbud vad gäller standrard, hyra och läge. Alla lägenheter är hyresrätter, vilket betyder att du slipper kontantinsats.

Kontakt

023 – 458 00

Övriga kontakter

Postadress

Kopparstaden AB
Box 1985
791 19 Falun

Besöksadress

Bobutiken

Stigaregatan 3B

791 71 Falun

Våra öppettider

Kopparstaden är Faluns allmännyttiga bostadsbolag. Vårt uppdrag är att skapa ett brett utbud av lägenheter inom Falu kommun samt bidra till tillväxt och det hållbara samhället.

 

Vi är cirka 115 medarbetare och ägs till 100 procent av Falu kommun. Vi äger och förvaltar 6130 lägenheter, 230 lokaler och 820 uthyrningsförråd i Falun. Vi arbetar för ett brett utbud vad gäller standrard, hyra och läge. Alla lägenheter är hyresrätter, vilket betyder att du slipper kontantinsats.

Vi använder cookies (kakor) för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Klicka här för att läsa mer om cookies. Jag accepterar cookies