Manhemsvägen 24-34

Byggnaden på Manhemsvägen 4

Rotrenovering av 85 lägenheter på Manhemsvägen 24-34 som innefattade elsanering.