Vår ledningsgrupp

Kopparstadens ledning är tillsatt av styrelsen. Ledningen arbetar tillsammans med våra medarbetare för att göra skillnad för främst våra hyresgäster men också för Falun som stad. Ledningen leds av Susanna Karlevill, verkställande direktör sedan 2019.

Susanna Karlevill

Verkställande direktör

susanna.karlevill@kopparstaden.se

Linda Almqvist

Ekonomichef

linda.almqvist@kopparstaden.se

Göran Olsson

Personalchef

goran.olsson@kopparstaden.se

Annika Stålberg

Förvaltningschef

annika.stalberg@kopparstaden.se

Anna Timander

Marknads- och uthyrningschef

anna.timander@kopparstaden.se

Sandra Gossas

Bygg- och utvecklingschef

sandra.gossas@kopparstaden.se

Roland Nilsson

IT-chef

roland.nilsson@kopparstaden.se