Vår styrelse

Kopparstaden är ett kommunägt bolag och har därmed en politiskt sammansatt styrelse. Kopparstadens årsstämma valde den 26 maj 2023 en ny styrelse som sitter till maj 2027.

Styrelseledamöter

Gustav Kyrk

Ordförande (M)

Göte Persson

Vice ordförande (C)

Mats Wiklund

Ledamot (Mp)

Yvonne Nygårds

Ledamot (S)

Larry Palmén Logren

Ledamot (S)

Börje Svensson

Ledamot (M)

Mika Savolainen

Ledamot (Kd)

Styrelsesuppleanter

Johan Eklund, suppleant (S)                           
Cecilia El Mouhib, suppleant (S)                                        
Tom Edoff, suppleant (S)
Mohamed Deeq Abdulle, suppleant (C)
Åsa Nilser, suppleant (L)
Micke Pettersson, suppleant (Sd)
Claes Andersson Blom, suppleant (M)