Aktuellt just nu

Kopparstadens sorteringsdagar

Kopparstaden jobbar ständigt med förbättringar och effektiviseringar med fokus på minskad miljöpåverkan. Visste du att förra året minskade det brännbara avfallet på Kopparstaden med så mycket som nio ton? Tack vare att du sorterar ditt avfall rätt kan material återvinnas och tas om hand.

Fortsatt arbete med ombyggnationen av innergården i kvarteret Teatern

Arbetet med att åtgärda läckaget i garaget i det nybyggda kvarteret Teatern i centrala Falun kommer att behöva förlängas. Det står klart efter att tätskikten inspekterats under sensommaren.

Så här ska vi minska vår klimatpåverkan

Vi arbetar för att ständigt minska vårt koldioxidavtryck och vår energi- och vattenförbrukning.