Jungfruvägen 29

Återuppbyggnad efter brand på Jungfruvägen 29 i Bojsenburg.

Antal lägenheter: 14 stycken
Projektledare: Nils Åhnebrink
Tidsplan: Sanering pågår. Byggstart planerad vinter 2024. Färdigställande planerad höst/vinter 2025.

Kontakta ansvarig projektledare

Nils Åhnebrink

Byggprojektledare

023-458 38
nils.ahnebrink@kopparstaden.se