Fakturering

Här hittar du information om hur du fakturerar Kopparstaden.

Fakturaadress

Kopparstaden AB
Box 225
791 25 Falun

Alla inköp som görs av Kopparstaden till följd av offentlig upphandling ska faktureras med e-faktura. Observera att PDF i dessa fall inte är ett godkänt format.

Fakturaadressen är gemensam för alla inkommande fakturor, och ska även märkas med referens.

Organisationsnummer

Kopparstaden AB organisationsnummer: 556049–4865

Referens

Endast det 4 eller 6 siffriga referensnumret som uppges av beställaren anges under ”er referens” på fakturan. Saknas referensnummer ska för- och efternamn på beställaren anges.

PEPPOL

I första hand skickas elektroniska fakturor via PEPPOL-nätverket.
Det format som Kopparstaden kan ta emot är PEPPOL BIS Billing 3.0.

PEPPOL-id: 0007:5560494865

Via andra kommunikationslösningar (VAN)

Kopparstaden samarbetspartner är InExchange för att ta emot Svefaktura.

Parts-id: SE556049486501
GLN-nr:736556049486

Faktura i PDF-format

Observera att det endast får bifogas en faktura per mejl.
Faktura@kopparstaden.se

Följande gäller för att kunna skicka e-postfaktura:

  • Fakturan ska vara i filformatet PDF eller TIF
  • E-postmeddelandet totala storlek, inklusive bilagor, får inte överstiga 20 Mb.
  • Fakturaadressen måste finnas på fakturan
  • Filnamnet får endast innehålla bokstäver a-z samt siffor
  • Faktura ska läggas in som bilaga till e-postmeddelandet
  • Endast 1 faktura per bilaga (dvs flersidiga fakturor måste finnas i en enda bilagd fil)
  • Flera bilagor i ett och samma e-postmeddelande hanteras förutsatt att de har olika namn
  • Meddelanden eller konversationer kan inte skickas med fakturan

Fakturor som inte uppfyller kraven ovan accepteras ej och returneras.