Glimmerstigen 13

Tre hus av fem på Glimmerstigen. Husen har orange-rött tegel med balkonger och är 6 våningar högt.

Installation av solceller på tak och fasad, Glimmerstigen 13.

På Glimmerstigen 13 ska solceller monteras och den producerade elen gå in i de fem husens gemensamma elsystem, som bland annat förser fastigheterna med el till ventilation, tvättstugor och belysning i trapphus.

Förutom att de sätts på taket, ska paneler också monteras lodrätt på fasaden. På så sätt kan vi ta bättre vara på solenergin på vintern när solen står lägre mot fasaderna.

Hyresgästerna kommer även fortsättningsvis att ha sina egna elabonnemang för den el de använder i sina lägenheter.

Projektledare: Tony Engström
Tidsplan: Installation slutförd. Slutbesiktning planerad.

Kontakta ansvarig projektledare

Tony Engström

Projektledare drift och energi

023-458 93
tony.engstrom@kopparstaden.se