Bjursås, Bjursåsvägen 14, 16, 18

Kopparstadens hyreshus på bjursåsvägen 14-18 i bjursås

Rotrenovering på Bjursåsvägen 14, 16 och 18.

Renoveringen av 30 stycken lägenheter innefattade renovering av fönster, stambyte, ny ventilation, nytt elsystem, nya våtrum med mera. Färdigställt och slutbesiktat hösten 2019.