Så här fungerar köpoäng

Du får 1 köpoäng för varje dag du står i vår bostadskö. Tänk på att aktivera dig i alla köer du är intresserad av, eftersom varje kö har enskilda köpoäng.

Om du står i kö för en lägenhet kan du endast söka lägenheter för de köpoängen.
Vill du ha en fordonsplats behöver du stå i kö för fordonsplats och samla poäng där och så vidare.

Förändrad köpoäng från 1,5 till 1 poäng

Från slutet av februari 2024 förändrar vi köpoängen så att alla i vår bostadskö får 1 poäng per dag. Du som stod i vår kö när vi ändrade från 1,5 poäng till 1 kommer att få ett annat poängsaldo eftersom den nya 1-köpoängen räknas ut retroaktivt från den dag du ställde dig i kö.

Du behåller din plats i kön

Viktigt att veta är att du behåller den plats du har i kön även om poängen är lägre. Du behåller platsen i relation till alla övriga i kön eftersom alla får ett omräknat poängsaldo.
Läs mer om förändringarna på Mina sidor och hur de påverkar dig som står i vår kö, söker bostad eller är hyresgäst.

Var aktiv i ditt sökande

För att du ska behålla dina köpoäng räcker det med att du loggar in på Mina sidor en gång var tolfte månad. Så snart du loggat in har du uppdaterat dig i alla köer du är registrerad i ytterligare 12 månader.

Säkerställ samtidigt att du lämnat rätt adress, telefonnummer och e-postadress till oss.
Om kötiden är på väg att löpa ut skickas alltid en påminnelse till den e-postadress eller bostadsadress som du själv har angett som kontaktsätt.

Om du har åkt ur kön måste du aktivera dig i kön pånytt. Om du behöver hjälp med återaktivieringen kontaktar du uthyrningen.

Vad händer när du fått en lägenhet?

När du har tilldelats en lägenhet hos oss nollställs dina köpoäng. I samband med detta blir du avaktiverad i vårt kösystem. Vill du återaktivera dig i kön för att samla nya köpoäng gör du det via Mina sidor.

Relaterade länkar

  • Kontakta uthyrningen för frågor om kö och registrering
  • Registrera dig på Mina sidor och ställ dig i bostadskö