Mål 2030 – Klimatinitiativet

Genom Klimatinitiativet jobbar Kopparstaden för att minska energiförbrukningen och minska koldioxidutsläppen. Målet är att bli helt fossilfria till 2030.

Kopparstaden ingår i branschorganisationen Sveriges allmännytta som under hösten 2018 startade Klimatinitiativet. Målet är att Sveriges allmännyttor ska bli helt fossilfria samt minska energiförbrukningen med 30% till 2030. Varje medlem i Sveriges allmännytta får själv avgöra om man vill gå med i initiativet, vilket är ett styrelsebeslut, som Kopparstaden tog i januari 2019.

Utöver att bli fossilfria och minska energiförbrukningen jobbar Klimatinitiativet och vi på Kopparstaden även med att involvera våra leverantörer och våra hyresgäster i att minska sitt koldioxidutsläpp. Främst handlar det om att ställa ekologiska krav i våra upphandlingar och stötta hyresgästerna att bli bättre på att återvinna sina sopor.