Uthyrningsregler

Välkommen att söka och hyra lägenhet hos oss på Kopparstaden. När du vill söka bostad hos oss finns det några grundkrav som du måste uppfylla. Läs igenom våra regler innan du börjar söka.

1. Uthyrningspolicy

Läs vår uthyrningspolicy. Du hittar länken nedan.

2. Våra grundkrav i korthet

 1. Du ska vara myndig.
 2. Du ska ha svenskt personnummer.
 3. Du ska uppfylla Kopparstadens krav på inkomst.
 4. Du ska uppfylla Kopparstadens krav gällande skulder och betalningsanmärkningar.
 5. Du som avtalsinnehavare ska bo och vara folkbokförd i lägenheten.
 6. Du ska ha en gällande hemförsäkring.
 7. Du kan enbart ha ett hyresavtal.
 8. Du ska ha skött din relation med Kopparstaden de senaste två åren.
 9. Du ska uppvisa goda referenser från tidigare hyresvärd.
  Uppfyller du inte grundkraven eller har rätt till någon förtur kan du inte få ett hyresavtal hos Kopparstaden.

3. Vår kö

3.1 Börja samla köpoäng

För att kunna söka lägenhet hos Kopparstaden måste du registrera dig som bostadssökande i Kopparstadens bostadskö. Du måste ha ett svenskt personnummer för att kunna registrera dig i bostadskön via vår webbplats. Den som saknar dator är välkommen att kontakta vår uthyrning så hjälper vi dig. Kopparstaden kommunicerar i huvudsak till alla bostadssökande via e-post och telefon. Det åligger därför dig som sökande att upprätthålla korrekta kontaktuppgifter i din profil på Mina sidor.

Har du inte ett svenskt personnummer ber vi dig kontakta vår uthyrning för
att få hjälp med registreringen. Företag och organisationer kan inte stå i bostadskö.
För företag finns istället särskilda företagslägenheter.

Du kan registrera dig i följande bostadsköer:

Ordinarie lägenheter

Här kan du registrera dig som sökande från den dag du fyller 16 år och teckna avtal när du fyllt 18 år.

Seniorlägenhet

Här kan du registrera dig som sökande från den dagen du fyller 60 år och teckna avtal när du fyllt 65 år.

Studentlägenhet

Om du ska studera på Högskolan Dalarna eller Playground Squad och söker studentlägenhet ska du registrera dig på vår studentsida.

Studenter utan svenskt personnummer fyller i formuläret som finns på sidan
för internationella studenter.

För studentlägenheter gäller andra uthyrningsregler än de som beskrivs i detta dokument. Den här länken tar dig till Students uthyrningsregler.

3.2 Köpoäng

Du får 1 poäng/dag från den dag du anmäler dig som bostadssökande och det finns
inga andra sätt att skaffa sig fler poäng. Poängen är personliga och kan inte överlåtas
eller läggas ihop med någon annans poäng för att få ett större saldo. Till exempel kan
inte förälders/vårdnadshavares köpoäng överlåtas till dennes barn.

Det finns två undantag för när köpoäng kan överlåtas

 • Vid dödsfall kan köpoäng överlåtas till make, maka, registrerad partner eller någon
  du varit varaktigt sammanboende med i tre år under äktenskapslika former.
 • Köpoäng kan också överlåtas om make, maka, registrerad partner eller någon du varit varaktigt sammanboende med i tre år under äktenskapslika former, permanent flyttar till Vård- och omsorgsboende.

Kontroll sker i båda fallen mot folkbokföringen och kvarstående make, maka, registrerad partner eller någon du varit varaktigt sammanboende med i tre år under äktenskapslika former måste ansöka om övertagande av köpoäng inom sex månader från dödsfallet/flytt till Vård- och omsorgsboende, under förutsättning att poäng finns. Intyg lämnas in till vår uthyrningen.

3.3 Aktivitetskrav

För att behålla dina köpoäng måste du vara aktiv i Kopparstadens bostadskö genom att minst en gång var tolfte månad logga in på Mina sidor. Gör du inte detta kommer dina köpoäng att nollställas och de kan inte återställas. Kopparstaden skickar ut påminnelser till den e-postadress du har registrerat på Mina sidor.

Det är ditt ansvar att kontrollera att dina kontaktuppgifter på Mina sidor stämmer.

3.4 Frysta köpoäng

Köpoängen fryses vid spärr och inga nya poäng ges under tiden spärren är aktuell.
Spärren sköts av uthyrningssystemet och kan inte påverkas.

Spärr ”Ej godkänd”

får du om du anses ha misskött din relation med Kopparstaden.

Spärr ”Skuld”

får du om du har aktuella skulder till Kopparstaden. Tänk även på att om hyran inte är registrerad i vårt system den sista i månaden, räknas detta som skuld till dess betalningen är bokförd.

4. Att söka lägenhet

4.1 Sök ledigt

Alla Kopparstadens lägenheter hyrs ut via webbsidan. Undantag gäller för nyproducerade lägenheter som kan marknadsföras och hyras ut på annat sätt. Aktuell information om nyproducerade lägenheter hittar du på vår hemsida.

Kopparstaden erbjuder tre bostadsköer

 • Lägenhet
 • Seniorlägenhet
 • Studentlägenhet

För att hyra företagslägenhet behöver du kontakta vår uthyrning.

För gymnasieelever gäller att föräldrarna söker och tecknar hyresavtal. Gäller endast då föräldrahemmet ligger utanför pendlingsavstånd (tio mil enkel resa). Hyresavtalet är tidsbestämt och gäller endast under studietiden.

Lägenhet, seniorlägenhet och studentlägenhet

Lägenheterna som publiceras på Kopparstadens 'Mina sidor' under 'Lägenhet', 'seniorlägenhet' och 'studentlägenhet' erbjuder vi alltid till den med flest köpoäng av de som lämnat intresseanmälan.

Du kan som sökande ha max tre pågående intresseanmälningar.

Är du en av de tio som har flest köpoäng kommer du få möjlighet att titta på lägenheten. Du får då ett meddelande via mejl och information om visning hittar du under ”Mitt sökande” på Mina sidor.

Efter visning kommer du ha möjlighet att tacka Ja eller Nej till om du är fortsatt intresserad. Den som tackat Ja med flest köpoäng blir då kontaktad av vår uthyrning tidigast dagen efter sista svarsdag.

Bostad Direkt

Bostad Direkt är inte en lägenhetskö, utan är en annonsplats där vi marknadsför lägenheter med snabb inflyttning, ofta bara några veckor framåt. Exakt inflyttningsdatum står alltid i annonsen.

Lägenheterna som publiceras under Bostad Direkt ligger bara ute för intresseanmälan 24 timmar. Vi hyr ut dem på två olika sätt. I det ena fallet är det köpoäng som styr vilka som blir erbjudna lägenheten. I det andra fallet så slumpar systemet fram tio sökande som blir erbjudna lägenheten.

4.2 Visningserbjudande

Om du är en av de som får ett erbjudande får du information om att gå på visning av lägenheten. Antingen visas lägenheten av nuvarande hyresgäst eller av Kopparstaden. Information om visning får du via e-post och under "Mitt sökande" på Mina sidor.

Är det nuvarande hyresgäst som ska visa lägenheten är det ditt ansvar att kontakta hyresgästen och boka tid för visning. Hyresgästen måste vara behjälplig med att visa lägenheten.

Efter visning kommer du ha möjlighet att tacka Ja eller Nej till om du är fortsatt intresserad. Den som tackat Ja med flest köpoäng blir då kontaktad av vår uthyrning tidigast dagen efter sista svarsdag.

4.3 Tilldelning

Den person med flest köpoäng och som uppfyller Kopparstadens grundkrav tilldelas lägenheten (undantag gäller vid uthyrning via Bostad Direkt).

Har du blivit erbjuden lägenheten måste du inom två arbetsdagar kunna styrka att du har en inkomst som uppfyller Kopparstadens inkomstkrav. Kan du inte styrka detta vid överenskommen tid erbjuds lägenheten till nästa person i turordningen.

5. Våra grundkrav i detalj

5.1 Du ska vara myndig

För att få ett hyresavtal ska du ha fyllt 18 år.

5.2 Du behöver ha ett svenskt personnummer

För att söka lägenhet och skriva avtal måste du ha ett svenskt personnummer. Du kan ställa dig i bostadskö även om du inte har ett svenskt personnummer men du kan inte söka lägenhet eller få ett hyresavtal. Kontakta vår uthyrning om du vill ställa dig i kö och inte har svenskt personnummer. Så snart du fått svenskt personnummer besöker du Kopparstadens Bobutik och visar upp ditt svenska id-kort så att du kan börja söka lägenhet.

5.3 Du ska uppfylla Kopparstadens krav på inkomst

Du ska skriftligen inkomma med intyg om nettoinkomst som är minst hyran plus normalbelopp per månad. Nettoinkomsten ska sträcka sig minst sex månader efter avtalsdatum.

Normalbelopp

Normalbelopp är det belopp som Kronofogden beslutat om att man ska ha kvar efter att hyran är betald och som ska täcka dina vanliga levnadskostnader.

För aktuellt belopp hänvisas du till Kronofogdens hemsida.

Är du redan hyresgäst hos Kopparstaden?

Vid byte till dyrare lägenhet ska du inkomma med intyg på din inkomst, inte ha några anmärkningar som upprepade störningar eller sen inbetalning av hyran de senaste sex månaderna samt få en godkänd omflyttningsbesiktning. Vid byte till billigare lägenhet
gäller ovanstående men du behöver inte lämna intyg på din inkomst.


5.3.1 Godkända inkomster och bidrag

Nedanstående inkomster är godkända för att skriva hyresavtal med Kopparstaden. Dessa ska skriftligen styrkas och vi kan komma att begära in lönespecifikationer eller utbetalningsavier tre månader retroaktivt.
Med nettoinkomst menar vi försörjning, efter skatt, i minst sex månader efter avtalsdatum genom:

 • Tillsvidareanställning.
 • Annan typ av anställning - Visstidsanställning/vikariat/tillfälligt arbete/provanställning/projektanställning.
 • A-kassa - Minst 180 dagar kvar att få ut a-kassa.
 • Aktivitetsersättnig eller sjukersättning - förtidspension.
 • Pension eller äldreförsörjningsstöd.
 • Övriga ersättningar - Graviditetsersättning, sjukersättning och handikappersättning.
 • Kapitalinkomst - Räntor eller avkastning på eget kapital räknas som inkomst, gäller ej likvida medel på bankkonto.

Godtagbara bidrag

 • Bostadstillägg - För pensionärer.
 • Bostadsbidrag och underhållsstöd - För ensamstående föräldrar och ungdomar under 29 år.
 • Studielån och studiebidrag- För högskolestudenter.
 • Barnbidrag - För hemmavarande barn upp till 16 år.
 • Försörjningsstöd eller etableringsersättning - Styrkt av Falu kommun.

5.4 Du ska uppfylla Kopparstadens krav gällande skulder och betalningsanmärkningar

Kopparstaden tar kreditupplysning på alla som blir aktuella för ett hyresavtal på lägenhet. Du får inte ha någon skuld till Kopparstaden eller annan hyresvärd. Du får inte ha någon oreglerad skuld eller betalningsanmärkning från de senaste tolv månaderna.

Om du som bostadssökande har skulder eller betalningsanmärkningar äldre än tolv månader sker en individuell prövning. Vid denna prövning beaktas särskilt antalet betalningsanmärkningar, ålder på dessa samt storlek på skulden. Har du påbörjat en avbetalningsplan eller skuldsanering och bor hos oss, har du bara möjlighet att hyra en billigare lägenhet.

5.5 Du som avtalsinnehavare ska bo och vara folkbokförd i lägenheten

Den som står på hyresavtalet ska bo och vara folkbokförd i lägenheten. Kontroller sker mot folkbokföringen. För gymnasieelever där föräldrar står på avtalet görs särskild prövning.

5.6 Du ska ha en gällande hemförsäkring

Från och med avtalsdatum ska du ha en gällande hemförsäkring.

5.7 Du kan enbart ha ett (1) hyresavtal

För att få ett nytt lägenhetsavtal hos Kopparstaden ska alla tidigare lägenhetsavtal sägas upp. Detta inkluderar även avtal hos andra hyresvärdar samt försäljning av villa och/eller bostadsrätt.

5.8 Du ska ha skött din relation med Kopparstaden de senaste två åren

Om du har misskött din relation med Kopparstaden under de två senaste åren nekas du att skriva avtal. Vid misskött relation spärras du dessutom från att göra intresseanmälningar på Kopparstadens lägenheter under två års tid. Med misskött relation räknas: olovlig andrahandsuthyrning, allvarliga störningar mot andra hyresgäster, vanvård av lägenhet, hot eller våld mot Kopparstadens personal, verkställd avhysning, övergiven lägenhet, osant intygande.

5.9 Du ska uppvisa goda referenser från tidigare hyresvärd

När du är aktuell för att skriva avtal ska kontaktuppgift från tidigare hyresvärd finnas tillgänglig under dina uppgifter på Mina sidor. Är du redan hyresgäst hos Kopparstaden gör vi intern kontroll av hyresinbetalningar och skötsel.

6. Hyresavtalet

Från det att Kopparstaden har kontaktat dig via telefon eller mejl om att du tilldelats lägenheten, har du två arbetsdagar på dig att skriva under hyresavtalet. Det är ditt ansvar att vara tillgänglig när du tackat ja till en lägenhet. Undantag gäller endast om du i förväg meddelat Kopparstadens uthyrning att det inte är möjligt på grund av speciella omständigheter. Kopparstaden har rätt att annullera avtalet och erbjuda lägenheten till nästa i kön om du inte skrivit under hyresavtal inom överenskommen tid.

Skulle du som tackat ja ångra dig och du inte har undertecknat avtalet så annulleras det. Har vi skrivit ut avtalet har dina köpoäng nollställts och du har inte möjlighet att få tillbaka köpoängen. Har du skrivit på avtalet och ångrar dig gäller ordinarie uppsägningsregler.

Efter att köpoängen nollställs börjar du åter att samla 1 poäng för varje dag i kön så länge du håller ditt konto aktivt (du måste logga in på Mina sidor minst var 12:e månad).

6.1 Om ni är två som ska stå på hyresavtalet

Om både du och din partner vill stå på avtalet måste du registrera din partner som medsökande innan intresseanmälan. Detta är speciellt viktigt i de fall då er sammanräknade inkomst krävs för att få ett hyresavtal. Registrera din partner som medsökande eller dig som medsökande till din partner i samband med att ni aktiverar er i Kopparstadens bostadskö eller ange detta i efterhand på Mina sidor. För att kunna stå som medsökande ska du vara make/maka/registrerad partner eller ska leva sammanboende under äktenskapslika former.

6.2 Skrivas in på befintligt hyresavtal

För att en person ska kunna skrivas in på ett befintligt hyresavtal ska något av följande gälla:

 • Att personen är make/maka eller registrerad partner.
 • Att personerna varit sammanboende enligt folkbokföringsregistret i minst tre år och lever under äktenskapliga förhållanden.

Den tillkommande personen ska uppfylla Kopparstadens grundkrav. Poängen för den person som läggs till i ett befintligt avtal nollställs.

7. Förturer

I våra ägardirektiv står att vi ska ”Bidra till tillväxt” och ”Bidra till ett gott samhälle”. Det innebär att en liten del av våra lägenheter tilldelas genom så kallad förtur.
Andelen förturer ska inte överstiga tio procent av de uthyrningsbara lägenheterna.

Giltiga förturer:

Kommunala kontrakt

Dessa förturer godkänns av Falu kommun i samarbete med Kopparstaden.

Nyanlända

För att vara behjälpliga för människor som kommer från en nödsituation i andra länder tilldelas Arbetsmarknads- och Integrationskontoret ett överenskommet antal lägenheter.

Näringslivet

För att möjliggöra flytt till Falun på grund av arbete har man möjlighet att ansöka om Näringslivsförtur.

Trygghetsboende

Enstaka lägenheter på Trygghetsboende erbjuds Omsorgsförvaltningen på Falu kommun.

När du har ett hyresavtal

8.1 Andrahandsuthyrning

Kopparstaden tillämpar hyresnämndens principer för andrahandsuthyrning. För att hyra ut sin lägenhet i andrahand krävs att man har beaktansvärt skäl:

 • Tillfälligt arbete eller studier på annan ort (ej pendlingsbart avstånd) eller i annat land. Arbetsgivarintyg eller studieintyg erfordras.
 • Särskilda familjeförhållanden. Ett skäl till detta kan vara när en hyresgäst vill provbo i ett parförhållande. För att beviljas detta får man inte ha bott tillsammans tidigare. Om du ska provbo i en lägenhet ska du styrka din ansökan med en kopia på den blivande sambons hyresavtal/köpekontrakt.
 • Längre utlandsvistelse. Gäller minst fyra månader. Kopia på biljett erfordras.
 • Ålder eller sjukdom. En hyresgäst kan ha beaktansvärda skäl om han eller hon läggs in på sjukhus eller annat tillfälligt boende på grund av ålder eller sjukdom. Läkarintyg erfordras.
 • Andra beaktansvärda skäl. Det ska vara särskilda situationer där hyresgästen har påtagliga skäl att inte använda lägenheten, men samtidigt skäl att behålla anknytningen till den. Ett exempel kan vara vård av anhörig i dennes hem. Andrahandshyresgästen måste uppfylla våra grundkrav för skulder och betalningsanmärkningar (avsnitt 5.4) och skötsel (se avsnitt 5.8).

Skriftligt godkännande krävs från Kopparstaden för att få hyra ut lägenheten i andrahand. Ansökan om andrahandsuthyrning görs på särskild blankett som finns att hämta under rubriken Att hyra ut i andrahand. Ansökan beviljas normalt sex månader eller max ett år. Därefter kan man ansöka om eventuell förlängning.

Påkommen olovlig andrahandsuthyrning kan leda till vräkning/avhysning och klassas som en misskött relation med Kopparstaden, vilket leder till att du inte har möjlighet att få en lägenhet hos oss de kommande två åren. Regelbundna kontroller görs i Kopparstadens bestånd.

Förstahandshyresgästen ansvarar alltid för att hyror betalas in i tid och att störningar inte sker. Första- och andrahandshyresgästen bör upprätta ett hyresavtal sinsemellan.
Läs mer på Hyresgästföreningens hemsida.

Som andrahandshyresgäst kan du aldrig överta hyresavtalet.

8.2 Lägenhetsbyte

Har du ett hyresavtal med Kopparstaden kan du byta din hyresrätt mot en annan hyresrätt. För att ansöka om ett byte ska du ha bott i din nuvarande lägenhet i minst tolv månader. Förutsättningen för lägenhetsbyte är att du avstår från din nuvarande hyresrätt i syfte att skaffa en annan bostad och att båda parter avser att permanent bosätta sig i respektive bytesobjekt.

När du hittat någon du vill byta bostad med fyller ni i en blankett för lägenhetsbyte som finns att hämta på vår hemsida eller i vår Bobutik. Blanketten måste undertecknas av båda parter och vara oss tillhanda minst tre månader före det månads- skifte då bytet planeras äga rum. Den du byter med ska uppfylla Kopparstadens grundkrav. De köpoäng du har i vår kö nollställs när du byter lägenhet.

Lägenheterna besiktas och eventuella skador betalas eller åtgärdas innan bytet kan ske. Om ett byte genomförs på oriktiga uppgifter kan hyresrätten förverkas, dvs grund för uppsägning av de kontrakt som är tecknade med Kopparstaden. Avtalen måste vara påskrivna innan tidpunkten för bytet.

Du kan läsa mer om byte i Jordabalken 12 kap § 35 och på Hyresgästföreningens hemsida. Bilplats följer inte automatiskt med vid byten av lägenhetskontrakt.

8.3 Överlåtelse

För att överlåta ditt hyresavtal måste du ha ett godtagbart skäl. Överlåtelse kan ske tidigast två kalendermånader efter överenskommelse med Kopparstaden. För att överlåtelse av hyresavtal ska godkännas måste den som övertar avtalet uppfylla Kopparstadens grundkrav.

Godtagbara skäl till överlåtelse av hyresavtal


Separation – En part på avtalet

Den som vill överta hyresavtalet ska ha varit folkbokförd på samma adress i minst tre år, kontroll sker mot folkbokföringen. Insamlad köpoäng nollställs för den som tar över hyresavtalet. Hyresgästen som övertar hyresavtalet ska uppfylla Kopparstadens grundkrav.

Separation – Två parter på avtalet

Om två parter står på avtalet kan den ena välja att säga upp avtalet. Personen har tre månaders uppsägningstid gentemot den andra parten. Den kvarboende parten måste kontakta Kopparstaden om hen vill bo kvar i lägenheten. I samband med separationen görs en bedömning om den part som ska bo kvar uppfyller Kopparstadens grundkrav.

Dödsfall

Vid dödsfall där den bortgångne står ensam på hyresavtalet kan den kvarboende överta hyresavtalet om den kvarstående varit folkbokförd på samma adress under minst två år eller haft för avsikt att sammanbo tillsvidare. Make eller maka eller registrerad partner kan alltid överta avtalet förutsatt att Kopparstadens grundkrav uppfylls. Kvarboende får behålla sina köpoäng.

Överlåtelse till närstående

En hyresgäst som av någon anledning inte längre behöver sin lägenhet kan överlåta den till en närstående som han eller hon varaktigt sammanbott med i tre år och som är folkbokförd på samma adress.

9. Uppsägning av lägenhet

Uppsägningstiden är tre månader och räknas från och med kommande månadsskifte.
Flyttar man inom Kopparstaden är uppsägningstiden två månader. Observera att tre månaders uppsägningstid gäller vid lägenhetsbyte. Flyttar man till vård- och omsorgsboende inom Falu kommun är uppsägningstiden en månad. Kopia på nytt hyresavtal erfordras.

Vid dödsfall är uppsägningstiden en månad och kan bara sägas upp av dödsbodelägare och intyg från Skatteverket/begravningsbyrån ska uppvisas. Sker uppsägningen senare än tre månader efter dödsfallet, är uppsägningstiden tre månader.

Uppsägningen ska vara Kopparstaden tillhanda senast den sista dagen i månaden för att räknas som uppsagd aktuell månad.

Undantag görs endast då den sista infaller en helgdag. I dessa fall räknas uppsägningar som inkommer per post eller mejl följande vardag före kl. 12.00. Uppsägningar efter kl. 12.00 efterföljande vardag räknas inte.

Du kan säga upp ditt avtal digitalt på Mina sidor under ”Mina avtal”. Där godkänner och signerar du avtalet. Om det finns en kund till på avtalet, behöver även denna signera via Mina sidor med BankID.

Om du inte vill säga upp avtalet digitalt så kan du säga upp avtalet via mejl till marknad@kopparstaden.se. I mejlet ska följande information finnas med: hyresobjekt/produktnummer, ditt personnummer och avflyttningsdatum. Det är viktigt att uppsägningen skickas från den mejladress som vi kan verifiera via Mina sidor. Ange också om du önskar flytta ut tidigare.

Ett tredje alternativ för att säga upp avtalet är genom ett bokat besök i vår Bobutik. Då måste du ha med din legitimation.

Om den avflyttande samt den inflyttande hyresgästen kommer överens om att den inflyttande hyresgästen ska ta över lägenheten minst en månad (månadsskifte) tidigare kan en överenskommelse göras med Kopparstaden om att skriva om hyresavtalet till annat datum. In- och utflyttande hyresgäst måste tillsammans besöka vår uthyrning i Bobutiken och skriva om hyresavtalet. Detta är en överenskommelse mellan in- och avflyttande och kan göras under förutsättning att Kopparstaden godkänner detta.

Om den avflyttande samt den inflyttande hyresgästen kommer överens om inflyttningsdatum som inträffar på annan tid än månadsskifte, ombesörjer inte Kopparstaden slutbesiktning utan detta sker mellan av- och inflyttande hyresgäst.
Brister i städning löses mellan den in- och avflyttande hyresgästen utan Kopparstadens medverkan. Vid inflyttningsöverenskommelse mellan hyresgäster lämnar utflyttande en (1) nyckel till inflyttande hyresgäst. Övriga nycklar lämnas till Bovärden för avstämning mot nyckelkvittensen. Dessa nycklar kvitteras ut av inflyttande hyresgäst.

Om det finns två parter på avtalet och den ena säger upp avtalet, sägs hela avtalet upp.
Om den andra parten vill behålla avtalet måste denne omgående kontakta Kopparstaden och göra anspråk på lägenheten. Den kvarboende parten måste uppfylla Kopparstadens grundkrav.

Vid uppsägning bokas två besiktningstider; avflyttningsbesiktning i närtid samt en slutbesiktning så nära avflyttningsdagen som möjligt.

10. Besiktningar

10.1 Avflyttningsbesiktning

Besiktningen bokas så snart som möjligt efter det att Kopparstaden tagit emot en uppsägning. Normalt genomförs avflyttningsbesiktningen en till två veckor efter uppsägningen. En besiktningsman bedömer då normalt och onormalt slitage. Onormalt slitage ska åtgärdas inom uppsägningstiden. Om inte debiteras avflyttande hyresgäst vid utflytt.

10.2 Slutbesiktning

Slutbesiktningen bokas när Kopparstaden tagit emot uppsägningen. Besiktningen genomförs nära inpå eller på avflyttningsdagen då flyttstädningen är genomförd.
En besiktningsman eller Bovärd besiktigar flyttstädningen så att lägenheten är i godkänt skick vid återlämnandet. Blir inte städningen godkänd och det finns tid kan avflyttande hyresgäst ges möjlighet att städa om. Måste en städfirma tillkallas debiteras kostnaden avflyttande hyresgäst. Lägenheten ska vara godkänd och klar senast kl. 12.00 första vardagen efter avtalets slutdatum. Nycklarna lämnas till Bovärden vid godkänd slutbesiktning.

10.3 Omflyttningsbesiktning

Om den avflyttande hyresgästen ska flytta inom Kopparstadens bestånd, bokas omgående en omflyttningsbesiktning. En omflyttningsbesiktning är detsamma som en avflyttningsbesiktning men ev. kostnader för onormalt slitage ska regleras inom sju kalenderdagar för att den avflyttande hyresgästen ska få skriva på det nya hyresavtalet.

Relaterade länkar

 • Läs om vår uthyrningspolicy