Sturegatan 42 samt Berghauptmansgatan 7 och 9

Fastighet Bergshauptmansgatan 7Elsborg

Rotrenovering av Sturegatan 42 samt Berghauptmansgatan 7 och 9.

Antal lägenheter: 15 stycken
Projektledare: Nils Åhnebrink
Tidsplan: Byggstart i början av 2025

Kontakta ansvarig projektledare

Nils Åhnebrink

Byggprojektledare

023-458 38
nils.ahnebrink@kopparstaden.se