Har du fått jobb har du möjlighet till förtur

Har du fått en tillsvidareanställning på heltid i Falun, men bor på en ort som är minst tio mil bort har du möjlighet att söka vår näringslivsförtur.

Syftet med näringslivsförtur är att stimulera inflytt och tillväxt i Falu kommun. Förturen möjliggör för dig som tidigare inte bott i Falun att bli tilldelad en lägenhet, trots att du inte stått i vår bostadskö och samlat poäng.

Antalet lägenheter som förmedlas till personer som söker näringslivsförtur kan variera över tid beroende på vilken efterfrågan som finns i den ordinarie bostadskön. Därför kan vi inte garanterar att du blir erbjuden en lägenhet även om du uppfyller kriterierna.

Näringslivsförtur avser ett permanent boende och du måste folkbokföra dig på adressen.

Näringslivsförtur gäller för dig som:

  • Inte bor inom pendlingsavstånd utan bor minst tio mil bort enkel resa.
  • Har fått en tillsvidareanställning på heltid hos arbetsgivare i Falu kommun.

Så här gör du om du vill söka näringslivsförtur

  • Fyll i ansökningsformuläret här nedanför. Till detta bifogar du ditt anställningsavtal.
  • Är du en av dem som blir erbjuden lägenhet får du ett (1) lägenhetserbjudande. Tackar du nej till det erbjudandet får du söka lägenhet på egna poäng.

Ansökan om näringslivsförtur


Fyll i ditt förnamn

Fyll i ditt efternamn

Fyll i ditt personnummer


Fyll i din nuvarande adress där du är folkbokförd


Fyll i din e-postadress

Hur många rum behöver lägenheten ha?
Ladda upp anställningsintyg i PDF-format

Fyll i din chefs kontaktuppgifter

Skriv ditt meddelande här
reCAPTCHA * (obligatorisk)