Kamerabevakning

Kopparstaden har kamerabevakning på ett flertal ställen. Vilka de är framgår av skyltning på respektive plats.

Du som vistas på dessa ställen kommer att finnas med på övervakningsfilm.

Syftet med kamerabevakningen är att den ska förebygga och förhindra att brott sker på en plats, men även att bistå myndigheter i utredningar av skadegörelse och andra brott.

Bilderna lagras och nyttjas i enlighet med gällande lagar.

Relaterade länkar

  • Om personuppgiftshantering hos Kopparstaden
  • Kontakta oss för att veta mer om hantering av personuppgifter