Herrhagen

Lägenhetshus i Herrhagen

Renoveringen innefattade klimat- och skyddsåtgärder.

Här bytte vi fasad balkongräcken samt snyggade till entréer med belysning, asfaltering och plantering.
Avslutad och slutbesiktad februari 2020.