Hos oss kan du bo hela livet

Mamma och son framför fastigheten Vitsippan

På Kopparstaden finns boenden för alla! Välj om du vill bo mitt i centrala Falun, ute på landet eller någonstans däremellan. Våra bostäder har nära till natur, vatten och andra rekreationsområden.

Vi finns för dig i vuxenlivets alla skeden - från första boendet när du flyttar hemifrån, genom livet då familjen kanske växer, till boendet du behöver när du blir äldre.

Vi lägger stort vikt vid att alla våra boenden upplevs som trygga, trevliga och välskötta, såväl inne i fastigheterna som ute i områdena. Att ha nöjda hyresgäster är vårt viktigaste fokus.

Välkommen till Kopparstaden!

Ett hållbart samhällsansvar

Som Faluns allmännyttiga bostadsbolag är det vår uppgift att bidra till ett gott och välmående Falun. Det märks bland annat genom att vi bygger nya fastigheter och restaurerar äldre. Vi skapar trevliga närområden och mötesplatser och ordnar sociala aktiviteter för våra hyresgäster.

För oss är ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet en viktig del av vår vardag och styr dagligen våra beslut. Att bygga, bo och leva är saker som i stor utsträckning påverkar ett hållbart samhälle och det finns mycket vi kan vara med och driva och påverka.

Totalt bor cirka 11 000 falubor i våra lägenheter och tillsammans kan vi verka för det hållbara samhället och göra skillnad.

Vårt uppdrag

Kopparstaden AB ägs av Falu kommun och vårt uppdrag beslutas av en politiskt sammansatt styrelse. Uppdraget utgår från tre delar:

 • Vi ska äga och förvalta ett brett utbud av hyresrätter, med avseende på geografiskt läge, storlek och hyreskostnad.
 • Vi ska bidra till Falu kommuns tillväxt genom att skapa fler bostäder.
 • Vi ska bidra till ett hållbart samhälle.

Kopparstaden AB:s verksamhet finansierar sig själv utan finansiellt tillskott från ägaren (Falu kommun). Vår målbild till 2026 är att bygga 50 nya lägenheter per år.

Specifika uppdrag under mandatperioden 2024 - 2027

Kopparstaden ska:

 1. aktivt bidra till att kommunens målsättning om 100 nya hyresbostäder per år uppfylls.
 2. aktivt bidra till Falu kommuns vision och mål i ”Planprogram för bostäder till äldre och personer med funktionsnedsättning”.
 3. aktivt bidra till det kommungemensamma programmet för Ett Smartare Falun.
 4. samverka inom kommunkoncernen vad gäller arbetet inför och under stora internationella evenemang.
 5. baserat på omvärldsbevakning och underlag (från både Kopparstadens egna analyser och övriga aktörer i Falu kommun) kopplat till trygghet, ska Kopparstaden systematiskt och i nära samarbete med Falu kommun göra relevanta åtgärder för att öka tryggheten i bostadsområdena.
 6. fortsatt utreda möjligheten för nyproduktion och/eller omställning av bostäder på landsbygden.

Kort om Kopparstaden

 • Vi är cirka 120 medarbetare i organisationen.
 • Vi ägs till 100 procent av Falu kommun.
 • Bolagets omsättning under 2023: 526 miljoner.
 • Vi äger och förvaltar cirka 6 234 lägenheter, 220 lokaler och 771 uthyrningsförråd i Falun.
 • Vi eftersträvar ett brett utbud av lägenheter vad gäller standard, hyra och läge.
 • Alla lägenheter och lokaler är hyresrätter, vilket betyder att du varken behöver kontantinsats eller renoveringskunskaper – och all service ingår i hyran.
 • När vi bygger nytt gör vi det både miljövänligt och innovativt.
 • Vår målsättning är att vi ska vara det självklara valet när du söker lägenhet i Falun.
Dekor

 

Relaterade länkar

 • Plats för kunden - Kopparstadens affärsplan 2022-2026
 • Organisation