Så sorterar du ditt avfall

En person som visar upp innehållet i en brun papperspåse för matavfall.

Det gör stor skillnad för miljön att vi sorterar vårt avfall, eftersom mycket av materialet i gamla förpackningar och prylar kan användas till nytillverkning. Genom att sortera avfallet rätt nyttjas jordens resurser på ett mer effektivt sätt.

Vi utökar möjligheten att lämna förpackningsavfall i våra områden

Senast 31 december 2026 ska alla hushåll i hela Sverige kunna lämna sitt förpackningsavfall nära bostaden på samma sätt som man i dag kan lämna sitt mat- och restavfall. För att vi som fastighetsägare ska kunna erbjuda alla våra hyresgäster lättillgängliga, trygga och trevliga utrymmen för återvinning har vi påbörjat renovering av några miljöhus/miljörum och planerar för större om- och nybyggnationer under 2024–2026.

Har du några frågor kring det här projektet? Du är troligen inte ensam om dina funderingar. Se efter om svaret på din fråga redan finns bland frågor och svar.

Ordna smidig sortering hemma

Bygg en egen liten miljöstation i din lägenhet, med gamla kartonger eller lådor. Du kan till exempel ha den under diskbänken eller i en garderob. Gör sex behållare i din station, för plastförpackningar, pappersförpackningar, glas, metall, brännbart och matavfall. Nu kan du sortera ditt avfall redan hemma. Då går det snabbt och enkelt när du sedan ska till återvinningsstationen. Dessutom skapar det en bra rutin och hela familjen får öva på vilka förpackningar som ska sorteras vart.

Med rätt påse så kan mer återvinnas

Tänk på vilken slags påse du slänger ditt avfall i. När en massa plastpåsar hamnar på fel ställe kan avfallet inte återvinnas och blir istället restavfall, helt i onödan. Använd bara de bruna papperspåsarna till matavfallet. Plastpåsar använder du bara till restavfall (brännbart) eller till plastförpackningar. När du ska ta pappkartonger till miljöhuset, bär dem exempelvis i en papperskasse eller större kartong. Då undviker du att plastpåsar följer med i kartongåtervinningen.

Hitta din närmaste återvinningsstation

Om du ännu inte kan lämna dina förpackningar där du bor kan du lämna dem vid en återvinningsstation (förkortat ÅVS). På sopor.nu:s hemsida finns en smart karta där du enkelt hittar stationen som ligger närmast dig.

Glöm inte metall och glas

Metall och glas kan återvinnas i oändlighet utan att det försämrar materialets kvalitet. Glas eller metall blir alltså inte sämre, oavsett hur många gånger det återvinns. Däremot kostar det mycket energi att tillverka nytt. Med andra ord finns det all anledning att återvinna.

Tips!

Innan du slänger gamla värmeljus, ta loss den lilla plutten som veken sitter fast i. Släng sedan båda i metallåtervinningen. De båda delarna är av olika sorters metall som kan återvinnas var för sig. De sorteras separat på återvinningscentralen, men det fungerar bara om de har tagits isär.

Relaterat

Hållbarhetstips

Vi tänker hållbarhet i allt vi gör och därför vill vi att våra hyresgäster också ska göra det.

Ät som en klimathjälte

Det vi äter har stor påverkan på klimatet och miljön.

Fastighetsnära insamling

Regeringen har beslutat om nya regler som ska göra det enklare för hushåll och verksamheter att sortera sitt förpackningsavfall! Sveriges kommuner kommer ta över insamlingen av mindre förpackningar från och med 1 januari 2024. Senast 1 januari 2027 ska alla kommuner kunna erbjuda fastighetsnära insamling.

Målbilden i det stora hela är att:

  • minska restavfallet
  • underlätta möjligheten att återvinna sitt hushållsavfall
  • öka antalet hushåll som återvinner.

I Falun kommer Falu Energi & Vatten att börja med införandet bland flerfamiljshus och i Kopparstadens områden.

Vad innebär det här för våra hyresgäster?

Från och med 1 januari 2027 kommer alla våra hyresgäster kunna återvinna tidningar, förpackningar av färgat och ofärgat glas, metall, plast och papper, samt mat- och restavfall. Och det på en så lättillgänglig och nära plats som möjligt från bostadshuset!

Tidsplan för projektet

Under 2023 har vi inventerat fraktioner och material, men också tittat på placeringen av befintliga och framtida återvinningsstationer i alla våra områden. Innan årsskiftet 2023/2024 börjar vi förbereda och införa fraktioner i prioriterade områden.
På den här sidan kan våra hyresgäster se hur vi ligger till i arbetet med att införa fastighetsnära insamling.

Har du några frågor kring det här projektet? Du är troligen inte ensam om dina funderingar. Se efter om svaret på din fråga redan finns bland frågor och svar. [Länkat till FAQ]

Kontakta oss

Malin Liss Lundeberg

Verksamhetsutvecklare ekologisk hållbarhet

023-458 44
malin.liss.lundeberg@kopparstaden.se