Hantering av elektroniska nycklar

I många av Kopparstadens fastigheter använder vi oss av så kallade elektroniska nycklar (även kallade ”tags” eller brickor). När dessa elektroniska nycklar används lagras informationen i ett elektroniskt nyckelhanteringssystem. Denna information är i form av personuppgifter.

Ändamålen med behandlingen av personuppgifterna är till exempel att du ska kunna öppna de dörrar du behöver i ditt bostadsområde, boka en tid i tvättstugan eller få tillträde till en lokal som du hyr. Det används även för att göra teknisk felsökning i systemet, att utreda misstänkt missbruk av lokaler eller för att utreda om en lägenhet är övergiven. Uppgifterna sparas i två veckor och kan lämnas ut till ansvariga inom bostadsbolaget och vid eventuell brottsutredning till polisen.

Relaterade länkar

  • Om personuppgiftshantering hos Kopparstaden
  • Kontakta oss för att veta mer om hantering av personuppgifter