Pressmeddelande

Kopparstaden ansluter till nationell färdplan för bygg- och anläggningssektorn

I slutet av maj beslutade Kopparstadens styrelse att ställa sig bakom den uppgraderade färdplanen för fossilfri konkurrenskraft i bygg- och anläggningssektorn. Färdplanen innehåller både generella och specifika åtaganden för de olika delarna i en byggkedja.

Bostadsgaranti för Dalarnas högskolestudenter  

Kopparstaden och Tunabyggen har i samverkan med Högskolan Dalarna, Dalarnas studentkår, samt Borlänge och Falu kommuner slutit avtal om en bostadsgaranti för studenterna vid terminsstart. På tisdagen signerade Susanna Karlevill avtalet på Campus i Falun tillsammans med övriga samverkansparter.

Start för Kopparstadens andra klimatsmarta byggprojekt i Surbrunnshagen

Juni 2022 flyttade Kopparstadens första hyresgäster in till det nya bostadsområdet Surbrunnshagen i Falun. Med osäkra tider och ökade kostnader till trots, står det nu klart att ytterligare 129 hyreslägenheter ska byggas.

Kopparstaden har rustat sina 129 skyddsrum

Under 2023 har Kopparstaden AB satsat stort på att inventera och rusta samtliga 129 skyddsrum som hör till bolagets totala fastighetsbestånd. Sammanlagt rymmer de cirka 11 800 personer och har uppdaterats med den utrustning som MSB kräver att fastighetsägaren ska tillhandahålla.