Återkoppling hyresgästenkät

På den här sidan kan du läsa om resultatet av den senaste hyresgästenkäten som genomfördes vid två tillfällen under 2023.

Svaren som kommer in från enkäten väger tungt i vårt utvecklingsarbete, en möjlighet för dig till boinflytande. Hyresgästenkäten är en viktig kanal för dig som vill göra skillnad, och ett ovärderligt verktyg för oss i vårt arbete med att öka kundnöjdheten för dig som bor hos oss.

Ett stort tack till alla er som är med och bidrar till boinflytande och på så sätt gör skillnad för dig och dina grannar!

Nedan kan du läsa resultatet av enkäten och vad vi satsar på för att utveckla och förbättra utifrån de svar vi får in.

Utveckla och förbättra

Efter varje genomförd enkät läser vi igenom och sammanställer alla svar. Vi kontaktar även de hyresgäster som önskar få återkoppling i, eller diskutera, en sakfråga. På detta sätt får vi fram vad du som hyresgäst önskar få förbättrat, utvecklat eller förändrat.

Sedan vi började med denna enkät för cirka tre år sedan visar utvecklingen att våra hyresgäster blir mer nöjda och säger i allt högre de kan rekommendera oss som hyresvärd.

Vi nöjer oss inte med det. Det finns alltid saker som kan och behöver bli bättre.

Rena gemensamma utrymmen

Svaren visar bland annat att gemensamma utrymmen såsom trapphus, tvättstugor och återvinningsrum måste hållas rena och fräscha. Och därför kommer vi höja nivån och fortsätta lägga tid på löpande tillsyn vad gäller städning. Vi ser även över våra rutiner gällande storstädning av trapphus och tvättstugor.

person håller i mobiltelefon

Trygga områden

Trygghet i sitt bostadsområde är en annan viktig fråga för hyresgästen för att hen ska trivas hos oss. Därför utvecklar vi vårt arbetssätt för att kunna agera så snabbt vi kan om någon känner sig otrygg eller om något händer.

I ett av våra områden där en incident inträffade har vi vidtagit föreslagna åtgärder snabbt för att området skulle kännas mer tryggt. Vi startade sedan en boendegrupp som dels ska titta på behov och fler lämpliga åtgärder, dels ta fram idéer på gemensamma boendeaktiviteter, som ska verka förebyggande mot otrygghet. Åtgärderna och aktiviteterna har gett lyckad effekt, och de som bor i området vi jobbat med mycket säger att de upplever större trygghet nu än för ett år sedan.

Hyresgästens möjlighet att påverka

En annan fråga som går åt rätt håll är att allt fler hyresgäster är nöjda med möjligheten att kunna påverka boendemiljön.

Relaterade länkar

  • Läs mer om Kopparstaden
  • Se öppettider i vår Bobutik
  • Kontakta kundcenter