Återkoppling hyresgästenkät

På den här sidan kan du läsa om resultatet av den senaste hyresgästenkäten som genomfördes nu i augusti.

Svaren som kommer in från enkäten väger tungt i vårt utvecklingsarbete. Därför är hyresgästenkäten en viktig kanal för dig som vill göra skillnad, och ett ovärderligt verktyg för oss i vårt arbete med att öka kundnöjdheten för dig som bor hos oss.

Ett stort tack till alla er som är med och bidrar till Boinflytande och på så sätt gör skillnad för dig och dina grannar!

Nedan kan du läsa resultatet av enkäten och vilka som är de prioriterade åtgärderna för den här omgången.

Prioriterade åtgärder

Efter varje genomförd enkät läser vi igenom och sammanställer alla svar. På så sätt får vi fram vad ni önskar få förbättrat, utvecklat eller förändrat.

I era kommentarer kan vi utläsa att flera fortfarande är missnöjda med städning i gemensamma utrymmen.

Det är något vi har tagit till oss och kommer att prioritera att arbeta med framöver. Det blir därför just de områdena vi kommer att prioritera en tid framöver.

Rena trapphus
Vi samarbetar med städfirman RH Städ för att bli ännu bättre och göra så att du som hyresgäst trivs och känner dig trygg i huset du bor i. Tillsammans med dem ska vi bli bättre på att följa upp och säkerställa att städningen blir ordentligt utförd.

person håller i mobiltelefon
person håller i mobiltelefon

Renovering
En av de saker ni önskar från oss är att vi blir tydligare med vad som gäller kring renovering. Hur går det till? Vilka möjligheter finns för dig som hyresgäst gällande renovering och hur går man tillväga om man vill renovera själv eller få renoverat? Det är frågor vi kommer utveckla både vad gäller kommunikation och
i den faktiska renoveringsprocessen.

Relaterade länkar

  • Läs mer om Kopparstaden
  • Se öppettider i vår Bobutik
  • Kontakta kundcenter