Driftinformation

Planerat arbete med fibernätet på Norra Järnvägsgatan 20

Måndag 22 april kommer iTUX Falun att utföra ett arbete med fibernätet. Detta kan medföra att bredband och tv inte fungerar för boende på Norra Järnvägsgatan 20.

IT-underhåll påverkar digital tvättstugebokning 11 mars

På måndag 11 mars klockan 16.00-18.00 kommer du som har digital tvättstugebokning inte kunna boka någon tvätt-tid. Vi ska då genomföra underhållsarbeten i vår IT-miljö, vilket bland annat gör att bokningssystemet inte kommer att vara tillgängligt de timmar som arbetet pågår. Driftstoppet ska inte påverka dig som redan har bokat tvätt-tid att komma in och använda tvättstugan.

Vattenavstängning i Sundborn

Tisdag 5 mars kl.8.00-8.30 kommer Falu Energi & Vatten att stänga av vattnet i Sundborn. Boende på Skuggarvsvägen kan påverkas av detta. Vid frågor kontakta Falu Energi & Vatten på 023-77 49 00.

Ingen åtkomst till Mina sidor 26-29 februari

Från måndag 26 februari till preliminärt torsdag 29 februari kommer Mina sidor ligga nere. Under dessa dagar byter vi över till en uppdaterad version av Mina sidor som innebär vissa förändringar och ett nytt utseende.