Hyresgästtidningen BO

Hyresgästtidningen Bo skickas ut till alla Kopparstadens hyresgäster två gånger om året.
Tidigare år har den tryckts upp i fyra och tre volymer. Tidningen är kostnadsfri och innehåller artiklar, reportage och nyheter kopplade till ditt boende. Tidigare nummer hittar du här. Trevlig läsning!

Senaste numret

  • "Läsglädje för unga"
  • 11 tips för en mer hållbar vardag
  • Så undviker du oseriösa energibolag
Omslag för Tidningen BO Nummer 2 2020

Tidigare nummer