Status för våra renoveringsprojekt

Hos Kopparstaden pågår hela tiden reparations-, ombyggnads-, och tillbyggnadsprojekt. Vi har ofta många projekt som pågår parallellt. Här kan du läsa om vad vi gör och i vilken fas våra projekt befinner sig nu.

Stamrenovering steg för steg

Symbol steg 1 ROT-process

Vid en stamrenovering byts vatten- och avloppsledningar i hela fastigheten ut. Dessutom uppgraderas all el till dagens standard,
vilket innebär en ännu säkrare anläggning.

Symbol steg 2 ROT-process

Sedan tittar vi på helheten i fastigheten. Går det att minska energibehovet på något sätt? Finns det några speciella behov för hyresgästerna? Behöver allmänna utrymmen renoveras? Om man upptäcker fler behov så kan renoveringen utökas.

Symbol steg 2 ROT-process

Därefter görs en kostnadskalkyl. Vi tittar på om det är ekonomiskt försvarbart att utföra alla åtgärder och om hyrorna blir rimliga
i förhållande till var fastigheten ligger, geografiskt sett.

Relaterat innehåll

Målning och tapetsering i din lägenhet

Tycker du att ytskikten i din lägenhet börjar kännas slitet? Då ska du prata med oss för att boka in en underhållsbesiktning! Det är också helt okej att på egen bekostnad måla och tapetsera om i lägenheten.

Relaterade länkar

  • Gör en felanmälan på din lägenhet
  • Se öppettider i vår Bobutik
  • Kontakta Bobutiken
  • Sök lediga lägenheter