Apoteksvägen och Borgärdesvägen

En gulputsad byggnad i två våningar. Fönsterfoder och balkongräcken är vita. En asfalterad gång- och cykelväg löper längsmed huset.

Rotrenovering på Apoteksvägen och Borgärdesvägen.

Renoveringen omfattade stamrenovering och stod klart våren 2023.

Kontakta ansvarig projektledare

Mats Krüger

Byggprojektledare

023-458 87
mats.kruger@kopparstaden.se