Efter avslutat hyresavtal

Vi kommer att gallra och rensa våra personuppgifter om dig när du avslutar ditt hyresavtal hos oss. Vissa uppgifter måste vi dock spara i minst två år därefter, som till exempel hyresavtalet.

Uppgifter om dig som finns i vårt bokföringsmaterial, som till exempel betalningar, kommer vi att spara i sju år inklusive innevarande år.

Relaterade länkar

  • Om personuppgiftshantering hos Kopparstaden
  • Kontakta oss för att veta mer om hantering av personuppgifter