När du flyttar ut

När det är dags att flytta ut från din lägenhet finns det vissa saker att tänka på. Kolla i uppsägningsbekräftelsen när slutbesiktningen är bokad med bovärden. Detta är viktigt eftersom den bokas upp till tre månader innan avflyttning. Om du behöver ändra tiden eller flyttar ut tidigare, kontaktar du Kundcenter så bokar vi om besiktningen.

Vid slutbesiktningen går vi igenom avflyttningsbesiktningen för att se om det uppstått nya skador eller om något missats. Vi ser även över städningen. Bedömer vi att städningen behöver kompletteras kan du erbjudas att göra det själv om det finns tid samt boka en ny slutbesiktning. Finns det inte mer tid debiteras du kostnaden för kompletteringsstädning.

Efter godkänd besiktning läggs lägenheten ut på Kopparstadens hemsida under ”Sök ledigt” och därefter ska du som hyresgäst vara behjälplig vid visning av lägenheten. Läs gärna mer om vad som förväntas av dig under avtalstiden, i våra uthyrningsregler.

Checklista inför utflytt

  • Städa.
  • Åtgärda eventuella skador.
  • Samla in alla nycklar och taggar.
  • Gör flyttanmälan till ny adress.
  • Säg upp tv, internet och elavtal.
  • Töm förråd och andra tillhörande utrymmen.

Om datumet på ditt avtal löper ut en lördag, söndag eller annan allmän helgdag, har du rätt att nyttja din lägenhet fram till klockan 12 följande vardag.

Flyttar en ny hyresgäst in tidigare?

Tänk på att du ansvarar för lägenheten fram till det att ditt avtal slutar gälla. Du hyr därmed ut lägenheten i andra hand under denna period. Om detta godkänns lämnas en nyckel och eventuell tagg till den nya hyresgästen. Övrigt lämnas till bovärden.

Relaterat

  • Ladda ner checklista för städning

Detta gäller vid inflyttning

Här finns information om vad som gäller när du flyttar in i din lägenhet.