Status nyproduktioner

Våra planer och projekt bygger på affärsmässiga och långsiktiga avvägningar. Till stöd för vår övergripande planering arbetar vi fram en styrelsegodkänd nybyggnadsplan för de närmsta fem åren. Varje år går vi igenom och reviderar planen. Det ger oss möjlighet att i god tid förbereda kommande projekt.

Hur går vi tillväga?

Inför varje nybyggnadsprojekt skriver vi ner våra krav och önskemål i ett utformningsprogram. Sedan tar vi fram ett eller flera förslag tillsammans med en arkitekt. Det förslag som vi väljer att gå vidare med bearbetas tills vi känner oss helt nöjda.

Tillsammans med våra konsulter skriver vi ett förfrågningsunderlag och genomför en upphandling. Den entreprenör som uppfyller alla krav och lämnar det förmånligaste anbudet får uppdraget att bygga. Under projektering och byggande säkerställer vi att våra krav uppfylls och att det tas hänsyn till våra önskemål.

Cirka 18 månader innan inflyttningsdatum offentliggör vi nyproduktionen genom ett pressmeddelande och en presentation på vår webbsida där vi visar information och fakta om lägenheterna, inflyttning och hyresnivåer.

Senast sex månader innan inflytt släpper vi lägenheterna för allmänheten – alla intresserade kan nu göra intresseanmälningar via webben. Nu är hyrorna satta, planritningar finns på alla lägenheter, tillvalsmöjligheter och säljmaterial är klart. När det är 1,5 månad kvar till inflyttning får alla nya hyresgäster praktisk information inför flytten.

Våra hyresgäster flyttar in och vår förvaltningsorganisation tar över de nybyggda husen. Och så har Falun fått en ny, smart fastighet!

Förstudie

Entreprenad