Aktuellt just nu

Barnens skidspel 2020

Du som hyresgäst hos Kopparstaden är välkommen in till vår Bobutik på Stigaregatan 3 B för att hämta gratis nummerlapp till ditt/dina barn (mellan 2 och 10 år) för deltagande i Barnens skidspel!

Pappersavi trots autogiro

Sedan vi bytt ut vårt fastighetssystem i november 2019 så har pappersavier skickats ut även till dig som registrerat autogiro. Vår leverantör har bekräftat problemet och menar på att hitta en lösning på detta till nästkommande månads avisering. Har du IMD eller övriga kostnader utöver din grundhyra? Då kommer du fortsatt att få en pappersavi hemskickad till dig.

Bostadsappen åter i bruk

Vår bostadsapp är åter i bruk efter ett längre uppehåll i samband med våra systemuppdateringar.

Från och med januari 2020 redovisas moms på hyresavin för dig som har individuell mätning och debitering (IMD) av el och vatten

Bakgrunden till detta är att det funnits en oklarhet i om debitering av vatten och el varit skattepliktig eller inte. Högsta förvaltningsdomstolen fastställde i en dom i december 2019 att det vara momspliktigt och att dessa debiteringar ska faktureras med moms.