Pressmeddelande

Fortsatt arbete med ombyggnationen av innergården i kvarteret Teatern

Arbetet med att åtgärda läckaget i garaget i det nybyggda kvarteret Teatern i centrala Falun kommer att behöva förlängas. Det står klart efter att tätskikten inspekterats under sensommaren.