Pressmeddelande

Stort intresse för Kopparstadens nyproduktion i Sundborn

Många kunder visade sitt intresse när de 24 nyproducerade hyresrätterna i området Kvarnängen släpptes till marknaden

Unikt samarbete för ett framtida Sundborn

Under tisdagen släppte vi våra lägenheter som vi bygger i Sundborn till marknaden.