Pressmeddelande

40 nya studentlägenheter för Högskolan Dalarnas studenter i Bojsenburg.

Hösten 2019 står Kopparstadens nya studenthus, Student 27, klart för inflyttning. Bygget påbörjas under första halvåret 2018 och till totalentreprenör har Byggarna utsetts. Samtliga lägenheter i huset kommer bestå av ettor med kök och hyran blir under 4.000 kronor per månad.