Start för Kopparstadens andra klimatsmarta byggprojekt i Surbrunnshagen


En färglagd skiss över kvarteret Furiren, med fem stycken flerbostadshus.

Juni 2022 flyttade Kopparstadens första hyresgäster in till det nya bostadsområdet Surbrunnshagen i Falun. Med osäkra tider och ökade kostnader till trots, står det nu klart att ytterligare 129 hyreslägenheter ska byggas.

Furiren, som byggs med stommar av trä från den norrländska skogen, blir Kopparstadens andra byggnation i Surbrunnshagen. Att använda närproducerat trä innebär både kortare transportsträcka och halverat koldioxidutsläpp, jämfört med att använda en traditionell betongstomme. Det kvalificerar Furiren till en klimatsmart byggnation.


Surbrunnshagen ligger mellan Övre Norslund och Majoren köpcentrum i Falun, med gångavstånd till natur, handelsområden och Falu lasarett. Totalt sett planeras cirka 600 bostäder byggas av olika aktörer och med varierade upplåtelseformer. Furiren kommer bestå av fem huskroppar som totalt inrymmer 129 hyresrätter fördelat på 2 ettor, 51 tvåor, 45 treor och 30 fyror.

När vi byggde vårt förra kvarter Kungsgården i Surbrunnshagen var det en övervikt mot ettor. Nu vill vi komplettera området med större lägenheter i det här projektet. Boytan i lägenheterna är smart planerade för att komprimera arean, vilket gör att vi kan hålla ner hyrorna. Lägenheterna utrustar vi med egen tvättmaskin och själva husen kommer förses med GEO-FTX, som gör att hyresgästerna kan få svalare luft i sina lägenheter när det blir riktigt varma dagar. Området är populärt och har ett bra läge, där det är nära till det mesta, säger Kopparstadens byggprojektledare Jesper Nordin.


Under hösten 2023 har projektering och bygglovsprocess pågått. I december 2023 tecknade Kopparstaden avtal med Lindbäcks som levererar husen i moduler, med start sommaren 2024. Projektering för både hus och mark fortsätter under vårvintern och NCC påbörjar markarbetet redan i februari i år.

Vi på Lindbäcks är stolta över att få leverera fem hus till det allmännyttiga bolaget Kopparstaden. Affären visar på att våra höga ambitioner gällande hållbarhet och rationellt byggande efterfrågas på marknaden och vi ser fram emot att få visa Falun vilka fina hus vi bygger, säger Hanna Ivansson, Regionansvarig affärsutvecklare på Lindbäcks.


Lägenheterna planeras stå klara under andra halvan av 2025 och inflyttningen till de fem husen kommer att ske i etapper. För den som är intresserad av att flytta hit finns den senaste informationen om lägenheterna och uthyrningen på kopparstaden.se.

Kontaka oss för mer information

Jesper Nordin

Byggprojektledare

023-458 42
jesper.nordin@kopparstaden.se

Relaterade länkar

  • Mer information om Furiren

Uppdaterad: