Kopparstadens hyresförhandling för 2024 och 2025


Inför varje årsskifte förhandlar Kopparstaden med Hyresgästföreningen om kommande hyreshöjning. Den turbulenta omvärlden har inneburit ett ansträngt ekonomiskt läge för både bostadsbolag och hyresgäster. Med hänsyn taget till det har parterna förhandlat fram en överenskommelse gällande hyreshöjning för både 2024 och 2025, ett så kallat två-årsavtal.

Den nya hyran gäller från 1 januari 2024. För bostads- och studentlägenheter kommer hyran att höjas med 4,75 % under 2024 och 4,25 % under 2025. Hyran för lokaler och förråd med förhandlingsklausul höjs med 5,5 %.

Hyrorna behöver höjas för att täcka kostnadsökningar på varor och tjänster både i Falun specifikt, till exempel avgifter för fjärrvärme, el, vatten och avfallshantering, och generella kostnadsökningar i samhället såsom byggkostnader, löner och räntekostnader.


Jag sa för ett år sedan att vi då hade ett speciellt förhandlingsår, men tyvärr fortsätter det att vara väldigt osäkra tider som innebär ökade kostnader för både företag och privatpersoner. Till exempel påverkas vi som företag av de nationella räntehöjningarna på ett sätt som vi inte gjort på väldigt många år. Samtidigt har fjärrvärmekostnaderna ökat från 3 % till 14 % i Falun. Vi vet också att kostnaderna har ökat för hyresgästerna när det till exempel kommer till matpriserna, vilket gör att det kan finnas begränsat utrymme för kostnadsökningar, säger Kopparstadens vd Susanna Karlevill.

Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna och Sveriges allmännytta har under hösten kommit ut med en gemensam tolkning av den så kallade treparts-överenskommelsen som slöts sommaren 2022. Lokalt i Falun har Kopparstaden och Hyresgästföreningen sedan ett antal år tillbaka en lokal överenskommelse, som både omfattar trepartsmodellen och tar hänsyn till Kopparstadens unika förutsättningar, liksom hyresgästernas perspektiv, och vikten av att säkra en långsiktigt hållbar utveckling av hyresrätten.


Vår hyresförhandling utgår från de specifikt lokala förutsättningar som gäller för oss som bostadsbolag i Falu kommun. Alla bostadsbolag verkar lokalt i olika kontext med behov som kräver olika stora resurser. Därför är det svårt att jämföra bostadsbolagens behov av hyreshöjningar, säger Susanna.

Hyran som Kopparstadens hyresgäster betalar varje månad är bolagets främsta inkomstkälla. De intäkter som Kopparstaden får in går tillbaka till hyresgästerna i form av drift, underhåll, service och administration. Underhållskostnaden är till exempel en utgift för att bibehålla en god standard där hyresgästerna bor.


Kopparstadens värdegrund är att vi ska vara varma, starka och kloka. Jag känner att vi, liksom Hyresgästföreningen, har tagit ansvar i årets förhandling. Det är unikt att vi kommit överens om ett två-årsavtal, som innebär att både hyresgästerna och vi kan vara lite mer trygga i vilka ekonomiska förutsättningar som gäller för åtminstone de närmaste åren, avslutar Susanna.

Kontaka oss för mer information

Relaterade länkar

  • Mer information om hyresjusteringen 2023

Uppdaterad: