Pressmeddelande

Kopparstaden släpper 87 lägenheter mitt i Falun

Kopparstadens nyproduktion Teatern börjar ta form längs Gruvgatan och kommer att stå redo för inflyttning i början av februari 2020. Mellan 22 oktober och 12 november ligger samtliga 87 lägenheter ute för intresseanmälan på kopparstaden.se.

OBOS köper Kopparstadens radhustomter i Surbrunnshagen

Idag har avtal träffats mellan Kopparstaden och OBOS om försäljning av 18 radhustomter i området Surbrunnshagen till ett pris av 7,25 miljoner kronor.