Kopparstaden och SBB i nytt samarbete: Kopparstaden köper byggrätt på Born


Kopparstaden har köpt en byggrätt på Born i Falun på 4 700 kvm BTA, motsvarande ca 40 lägenheter, i ett av Faluns mest attraktiva lägen. Säljare är Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) som idag är en betydande fastighetsägare i Dalarna efter en rad förvärv de senaste åren.

Området Born som ligger i centrums nordvästra hörn, angränsande till Kålgården, ska utvecklas till ett nytt spännande bostadsområde i Falun. Arbetet med detaljplanen pågår just nu. Kopparstaden har nu köpt en mindre byggrätt i området villkorat att detaljplanen går igenom.

– Vi vill gärna vara med och utveckla Falun och då är detta ett av de mest intressanta områdena i centrala Falun, säger Kopparstadens vd Pernilla Wigren.

Tidigare har både HSB och Riksbyggen köpt byggrätter i området för att bygga bostadsrätter.

– Det är positivt för ett område om det blir en bra blandning av upplåtelseformer, vi kan genom vårt engagemang se till att det även byggs hyresrätter, fortsätter Wigren.

Flygfoto över området Born. Foto: Mät & Karta, Falu kommun

Born har en stor potential med sitt stadsnära läge, men också många utmaningar i form av arkeologi, bevarandemiljöer och förorenad mark.

– Vi ser fram emot att bidra till SBB:s arbete med detaljplanen där dessa utmaningar skall vägas mot andra och där målet är att öppna upp detta tämligen slutna område både för bostäder och rekreation, avslutar hon.

– SBB har en attraktiv och omfattande byggrättsportfölj och Kopparstadens förvärv visar hur attraktivt Falun och i synnerhet Born är. Vi välkomnar Kopparstaden in i det fortsatta arbetet med detaljplanen, säger Krister Karlsson Vice VD SBB.

Uppdaterad: