Samarbete gör det enklare för Dalastudenter att hitta boende


Kopparstaden, Tunabyggen, Dalarnas studentkår, Högskolan Dalarna, Falu Kommun och Borlänge Kommun har tillsammans under året etablerat en bostadsstyrgrupp. Bostadsstyrgruppen har till uppgift att samarbeta för att skapa förutsättningar för studenter vid Högskolan Dalarna att hitta boende.

Genom samarbetet kan Högskolan Dalarna och Dalarnas studentkår göra kommunerna och bostadsbolagen involverade i högskolans planering och utveckling. Detta ger Kopparstaden och Tunabyggen större möjligheter att planera och utveckla studentboenden, både vad gäller antal och utformning.

Hela kedjan i samarbetet är viktig för att stärka Högskolan Dalarna samt Falun och Borlänge som studieort.

– De senaste åren har det varit svårt för en del studenter antagna vid Högskolan Dalarna att hitta ett passande boende. Jag har förhoppningar om att arbetet som pågått under året och de resultat vi kommit fram till kommer att kunna lösa en del av svårigheterna, säger Tom Edoff, ordförande vid Dalarnas studentkår.

Ett konkret resultat av samarbetet är bland annat att både Falun och Borlänge nu har en boendekoordinator för studenter anställd i varje kommun. Boendekoordinatorns uppgift är att förmedla boende för studenter och jobba med både kommunala och privata hyresvärdar.

Medlemmar:

Pernilla Bergkvist och Christoffer Ahlenius, Tunabyggen

Maja Kronvall och Anna Timander, Kopparstaden

Fredrik Timeus, Karin Eliasson och Linda Wallin, Falu kommun

Angelica Ekholm, Borlänge kommun

Tom Edoff, Dalarnas Studentkår

Henrik Janols och Ina Carlsson, Högskolan Dalarna

Uppdaterad: