Driftinformation

Kortslutning i elcentral i Britsarvet

Vi har upptäckt en kortslutning i en elcentral i Britsarvet. På grund av detta finns det flera av entréportarna på Seminariegatan som blivit låsta och behöver öppnas med lägenhetsnyckel. Dessutom är tvättstugorna på Seminariegatan 33, 35, 39 och 43 ur funktion och går inte att använda. Vi jobbar på problemet och hoppas kunna lösa det så snart som möjligt.