Driftinformation

Planerat arbete med fibernätet på Norra Järnvägsgatan 20

Måndag 22 april kommer iTUX Falun att utföra ett arbete med fibernätet. Detta kan medföra att bredband och tv inte fungerar för boende på Norra Järnvägsgatan 20.