Åtgärder och hyresgästgodkännande

Sidan senast uppdaterad

Nedan ser du de åtgärder som är planerade i samband med renoveringen. Åtgärder som är standardhöjande (det vill säga åtgärder som höjer lägenhetens bruksvärde) är märkt med en asterisk (*).
För att utföra den här renoveringen med standardhöjande åtgärder behöver vi ditt tillstånd i enlighet med hyreslagen. Hyresgästgodkännandet skickas till dig per post.

Badrum*

 • Stammar för avlopp och vatten byts ut.
 • Ny layout på badrummen. Det nya badrummet får bland annat en bredare dörr.
 • Våtrumsmatta på golvet och kakel på väggarna. Två olika kombinationer kommer att finnas för er att välja på av golv och kakelpelare för våtrummen.
 • Porslin (wc-stolar och handfat) byts ut.
 • Blandare byts.
 • Nytt badrumsskåp med belysning och eluttag.
 • Tork/handduksställning.
 • Ny golvbrunn och nya avloppsrör installeras.
 • Förberedelse för tvättmaskin och torktumlare i de badrum som är stora nog för detta (tillgänglighetsregler).
 • Nytt akustikundertak monteras.

Lägenheter, övrigt

 • Nya ytskikt på golv.
 • Nya ytskikt på väggar.
 • Nya fönster och fönsterdörrar i hela lägenheten.*
 • Innerdörrar inklusive plastkarm och plastfoder byts.
 • Fönsterbänkar byts till marmorbänkar.
 • Ny skåpinredning (garderober). Fast montage.
 • Hatthylla byts till nya.
 • Befintlig lägenhetsdörr byts mot ny säkerhetsdörr. (I vissa lägenheter är redan denna åtgärd utförd).*
 • Lägenheter på vindsplan förses med balkong.
 • I samtliga lägenheter byggs elnätet om till jordat nät med utökning av antalet eluttag som krävs enligt dagens standard. (takuttagen blir DCL-uttag enligt dagens regler, vilket innebär att gamla lampproppar inte passar).*
 • Sandavjämnade golv i markplan rivs ut, sanden sugs ut och nya undertrycksventilerade (fuktsäkrade) golv byggs upp.
 • Ny balanserad FTX-ventilation med Geo-kyla installeras i fastigheterna.*
 • Nya givare för värmestyrning monteras.


Kök/kokvrå*

 • Stammar för avlopp och vatten byts ut.
 • Ny köksinredning med delvis ny layout.
 • Förberedelse för diskmaskin.
 • Nya ytskikt på golv, vägg och tak.
 • Ny spiskåpa installeras i samtliga kök/kokvrår.

Trapphus

 • Ljudabsorbenter i taken på trapplanen monteras.
 • Ny belysning installeras.
 • Entrépartier byts ut mot nya.
 • Passersystem med tagg och porttelefon installeras.*
 • Tidningsvagga monteras utanför resp. lgh dörr.
 • Byte till nya fönster i trapphuset.
 • I trapphusen monteras en rökgaslucka i taket. (Gäller trapphus med vindslägenhet)
 • Trapphusen målas om.
 • Trapphusvägg mot kallvinden kläs med ytterligare lager gipsskivor för att få rätt brandklass på väggarna.
 • Nya dörrar monteras mot kallvinden.

Vinden

 • På vinden kommer nytt fläktrum för FTX-ventilation att byggas. Detta kommer att medföra en omfördelning av lägenhetsförråden och att storleken kommer att minska.
 • Byter belysning till rörelsestyrd LED.
 • Tilläggsisolering av de delar som går att komma åt.

Utvändigt

 • Nya avloppsluftningar dras upp på yttertak.
 • Kanalisation för tilluft byggs på fasaden.
 • Takfönster byggs igen.
 • Avlopp och vatten kommer att delas så att båda husen får separata anslutningar och avstängningar mot huvudstam.

Tidsplan

Under förutsättning att alla hyresgäster samt myndigheter godkänner våra åtgärder, beräknas arbetena kunna starta september 2022. Mer information om tider kommer lämnas i ett senare skede när upphandlingen av entreprenör är klar.

Evakuering

 • Samtliga hyresgäster kommer att evakueras. Både lägenhet och förråd evakueras. För dig som evakueras till annat boende utgår det ingen hyresreduktion.
 • Vi försöker först och främst hitta en evakueringslägenhet som är likvärdig din vanliga lägenhet och som ligger i ditt närområde. Vår ambition är att inte förändra våra hyresgästers vardag allt för mycket.
 • Du betalar alltid den billigaste hyran under evakueringstiden.
 • Vi bokar flyttfirma och står för omkostnaderna.
 • Vi står för övriga omkostnader som flytt av bredband, adressändring, och så vidare. Dessa kostnader återbetalas när renoveringen är klar.

Individuell mätning och debitering av vatten

Varje lägenhet har mätare för individuell mätning av varmvatten. Det kommer att kompletteras med kallvattenmätare. Efter slutbesiktning av åtgärderna kan vi behöva tillträde till din lägenhet för att kontrollera funktionen. Kontrollperioden beräknas pågå max 3 månader efter slutbesiktning.

Hyresjustering

För de standardhöjande åtgärderna kommer hyran att justeras efter en förhandling med hyresgästföreningen. När hyran är färdigförhandlad kommer information att skickas ut till dig med den exakta justeringen av hyran.

Hyresjusteringen sker enligt en infasningsmodell så man inte betalar hela beloppet från första dagen, utan det sker successivt med en ökning halvårsvis.

Övrigt

När entreprenaden startar kommer samtliga cylindrar i entrédörrar och lägenhetsdörrar att bytas ut till en byggcylinder. Huset och den direkta närheten kommer att betraktas som en byggarbetsplats. Detta betyder att man inte får vistas där utan tillstånd.

Hyresgästgodkännande

För att utföra renoveringen med standardhöjande åtgärder behöver vi ditt tillstånd i enlighet med hyreslagen. Med ett godkännande tar du enbart ställning till renoveringen, inte till en ny hyresnivå. Hyresgästgodkännandet skickas till dig per post. Det går även bra att skriva under ett fysiskt godkännande under informationsmötet.

Kom ihåg! Om ni är två personer som står på avtalet behöver båda skriva under godkännandet.

Har du några frågor kring renoveringen i Bojsenburg? Du är troligen inte ensam om dina funderingar. Se efter om svaret på din fråga redan finns bland frågor och svar.

Kontaktpersoner

Rickard Jernberg

Ombyggnadssamordnare

023-858 75
rickard.jernberg@kopparstaden.se

Nils Åhnebrink

Byggprojektledare

023-458 38
nils.ahnebrink@kopparstaden.se

Relaterade länkar

 • Kontakta oss
 • Frågor och svar