Furiren

En svartvit skiss över kvarteret Furiren, med fem stycken flerbostadshus.
  • 1 km till Falu lasarett
  • 1,5 km till centrum
  • ca 2 km till centralstation
  • 1 km till handelsområde
  • 2,2 km till Lugnet friluftsanläggning

Välkommen till kvarteret Furiren - Kopparstadens andra byggnation i Surbrunnshagen. Här bygger vi fem flerbostadshus med totalt 129 lägenheter. Lägenheterna släpps i september 2024 på kopparstaden.se och inflyttning sker i etapper från juni 2025.

I Surbrunnshagen bor du nära till det mesta och kvarteret kommer att erbjuda allt från gemensamma ytor till parkeringsplatser för både cykel och bil.

Bekvämt och behagligt

De ljusa och moderna lägenheterna fördelas på tre-fyra våningar ovan mark och är smart planerade för att komprimera arean och därmed även hålla ner hyran.

Alla lägenheter rustar vi med diskmaskin, tvättmaskin, torktumlare eller kombinerad tvättmaskin/torktumlare och ett smart ventilations- och värmeåtervinningssystem (GEO-FTX), som gör att hyresgästerna kan få svalare luft i lägenheterna under riktigt varma dagar.

Lägenhetsfördelning:

Storlek

Antal

Area

Ettor

2 stycken

33 och 35 kvadratmeter

Tvåor

52 stycken

34-49 kvadratmeter

Treor

45 stycken

54-76 kvadratmeter

Fyror

30 stycken

78 kvadratmeter

 

Klimatsmart byggnation med trästomme

Allt fler företag börjar tänka på hållbarhetsaspekten tidigt i en byggprocess - och det gör även vi på Kopparstaden i detta projekt. Ju tidigare vi tänker på klimatet i en byggnation, desto mer kan vi påverka. Våra val har betydande effekter för kommande generationer! Medelvärdet för klimatbelastning under byggnationer av flerbostadshus är 310 kilo koldioxidekvivalenter¹ per kvadratmeter². Beräknad klimatbelastning för kvarteret Furiren ligger på cirka 180 kilo.

Att välja närproducerade material som inte har transporterats långt är positivt ur ett klimatperspektiv. Med såkallade kombohus³ byggs stommar i trä från den svenska norrländska skogen, som dessutom mer än halverar koldioxidutsläppet jämfört med traditionell betongstomme.

¹ Koldioxidekvivalenter eller CO2e är ett mått på utsläpp av växthusgaser som tar hänsyn till att olika sådana gaser har olika förmåga att bidra till växthuseffekten och global uppvärmning.

² Medelvärdet för klimatbelastning under byggnationer av flerbostadshus enligt en rapport från KTH 2021.

³ Allmännyttans kombohus är ramupphandlade flerbostadshus med syfte att pressa de höga svenska byggpriserna. Husen kan sättas ihop som ett legosystem med stor variation i höjd, bredd, färg och form.

Du står väl i vår bostadskö?

Lägenheterna släpps på kopparstaden.se september 2024. För att söka lägenheterna på Furiren behöver du vara registrerad i vår bostadskö. Gå in här för att registrera dig i vår bostadskö - och kom ihåg att ange din mejladress så att vi kan kontakta dig!

Kontaktpersoner

Jesper Nordin

Byggprojektledare

023-458 42
jesper.nordin@kopparstaden.se

Relaterade länkar

  • Mina sidor
  • Läs mer om Surbrunnshagen