Kopparstaden vinnare av Mångfaldspriset i Dalarna 2019


Tisdag 14 januari tog medlemmarna i mångfaldsjuryn beslutet om att Kopparstaden tilldelas Mångfaldspriset 2019. I eftermiddag delades priset ut till vinnaren under den årliga Stjärngalan.

Syftet med Mångfaldspriset är att priset ska stimulera till ett aktivt styrelsearbete i företag och organisationer i Dalarna, samt att uppmuntra goda och betydelsefulla insatser ur ett jämställdhets- och/eller mångfaldsperspektiv. Priset som tilldelades Kopparstaden var ett diplom och ett stipendium på 10 000 sek från StyrelseAkademien Dalarna, i samarbete med Nordea och Mellansvenska Handelskammaren.

– Kopparstaden använder mångfald på ett naturligt sätt i sin affär och har en aktiv modell för att minska segregationen och stärka den sociala hållbarheten. Så skapas en tryggare vardag för tusentals personer. Samtidigt byggs varumärket starkt, inte minst bland en yngre generation, säger StyrelseAkademiens verksamhetsledare Jan Paju.

I Kopparstadens motivering togs bland annat exempel på social hållbarhet, intern och extern mångfald upp:

– Priset är ett viktigt kvitto för oss på att vårt fleråriga arbete som är kopplat till mångfald faktiskt gör skillnad. Både bland våra hyresgäster, i vår egen styrelse och inom organisationen. Vi är oerhört stolta, men ännu inte nöjda och kommer fortsätta utveckla koncept såsom ”Gro smart” – arbetspraktik för hyresgästers barn som är 16 år och konceptet ”Väl fungerande” som skapar trygga boendeområden för alla, säger Kopparstadens vd Susanna Karlevill.

I juryn sitter Dalarnas landshövding Ylva Thörn tillsammans med representanter från bland annat StyrelseAkademien Dalarna, Nordea och Mellansvenska Handelskammaren.

För mer information, gå in på www.styrelseakademien.se

Uppdaterad: