Kopparstaden – självförsörjande på fastighetsel


Som enda fastighetsbolag i Sverige är Kopparstaden, med 100 % egen produktion av den el som krävs för driften av våra byggnader, helt självförsörjande på fastighetsel. Det här vill vi såklart uppmärksamma i samband med ”Elens dag” torsdag 23 januari.

De två vindkraftverk som Kopparstaden äger sedan tio år tillbaka producerar cirka 9,3 miljoner kilowattimmar miljövänlig el årligen. Det motsvarar elanvändning för 1000 villors hushållsel och uppvärmning med värmepump.

Elbehovet för Kopparstadens byggnader uppgick till 7,7 miljoner kilowattimmar under 2019. En del av de resterande kwh sålde vi till de 527 hyresgäster som har sitt el-abonnemang hos Kopparstaden. Resterande överskott såldes på elmarknaden, säger Kenneth Ahlström, energi- och miljöchef på Kopparstaden.
Kopparstaden har sedan 2007 minskat sin årliga elanvändning med 30 % (4 miljoner kWh), vilket gör att produktionen från vindkraften klarar att leverera all el som behövs för fastigheternas drift.

Andra goda exempel på effektivisering är att:

All utomhusbelysning, ca 1500 belysningspunkter, har ersatts med LED-armaturer
Samtliga av våra 1800 motorvärmare har tids- och temperaturstyrning, vilket minskar energianvändningen med ca 80 % jämfört med
konventionella motorvärmare.
Trapphusbelysning har ersatts som regel med närvarostyrd LED-belysning i samband med renovering eller underhållsmålning.
Hela området Bojsenburg med sina 1050 lägenheter har konverterats från elvärme till vattenburen fjärrvärme.
Framöver fortsätter vi att fokusera på effektiviseringen och hur vi kan bidra till en mer klimatsmart och hållbar miljö genom att ha som rutin att kontinuerligt byta ut belysning och torkutrustning vid varje renovering och underhåll. Vi sätter då också in effektivare fläktar och pumpar för värme.

Vindkrafterk

Frågor besvaras av:
Kenneth Ahlström, energi- och miljöchef, Kopparstaden AB
Tel 023- 458 34, mejl: kenneth.ahlstrom@kopparstaden.se

Uppdaterad: