Kopparstaden har tecknat avsiktsavtal i del av fastighet i Surbrunnshagen


Kopparstaden har avslutat ett avsiktsavtal av del i fastigheten Falun Falun 8:9, vid Surbrunnshagen från Hemfosa Fastigheter.

Det nya bostadsområdet, Surbrunn, i Falun håller på att ta plats och kommer att bestå av en blandning av olika boendeformer där det i dagsläget är klart att Obos bygger radhus, Bovieran seniorboende för +55 och Kopparstaden hyreslägenheter i blandade storlekar. Visionen för området är att det ska vara en källa till välbefinnande och på sikt ska boenden till runt 1 000 personer kunna erbjudas.

– Det känns bra att vi med detta avsiktsavtal kan planera och hålla ihop hela Surbrunnshagen och det här fastighetsområdet var en av de sista pusselbitarna, säger Susanna Karlevill, VD för Kopparstaden.

Surbrunn i Falun var även platsen för Sveriges första hälsobrunn och världens första sodavattenfabrik.

– Enligt utsaga är det på den här fastigheten, som vi nu avser att förvärva, som den anrika och historiskt viktiga mineral-brunnen ska finnas. Förhoppningen är att vi kan hitta på brunnen och lyfta fram den och dess historia, som inte så många känner till.

– På sikt vill vi utveckla den fastighet vi avser att förvärva, men med respekt för de befintliga hyresgästerna i området, kommer det att få ta tid, säger Susanna.

De berörda hyresgästerna är inbjudna till informationsmöte där de kommer få veta mer om uppköpet och få svar på frågor.

Uppdaterad: