På återseende i Svärdsjö


Exteriör bild av gamla banken i Svärdsjö


Under våren 2023 ökade vi Kopparstadens fysiska närvaro i Svärdsjö för kunna att möta hyresgäster och Svärdsjöbor. "Banken" ska nu bli en kvarterslokal som går att låna eller hyra, precis som vi har i flera andra av våra bostadsområden.

Varje vecka fram till december hade vi öppet i gamla bankenlokalen för planerade eller spontana besök med både hyresgäster och övriga Svärdsjöbor, hade rådgivning, uthyrningsevenemang och lånade ut lokalen som mötesplats när vi inte var där.

- Vi ser ett behov att lyssna in vad våra hyresgäster har för behov och önskemål. Eftersom vi ständigt vill bli en bättre hyresvärd ville vi ta reda på vad vi kan göra mer, behöver förbättra, men också vad som fungerar, vad som är viktigt för hyresgästen och inte lika viktigt, säger Annika Stålberg förvaltningschef som har lett erfarenhetsprojektet under 2023.

Mycket av det vi lärt oss i Svärdsjö kan vi ta med och använda oss av i våra övriga 19 bostadsområden runt om i Falun, och det var en viktig del av syftet att jobba fokuserat i ett område, med en större tillgänglighet för att förstå hur vi ska utveckla våra arbetssätt.

Det här tar vi med oss som erfarenheter och lärdomar

När flera medarbetare från Kopparstaden har haft förmånen att spendera mer tid i Svärdsjö, sett och pratat med många av er som bor där är vi nu fler som vet vilket fantastiskt samhälle Svärdsjö är.

Vi har fått positiv respons från besökare om vår närvaro i "Banken". Det har varit ett smidigt sätt att få kontakt med oss. Dessvärre har vi inte möjligheten att fortsätta att bemanna lokalen på det sätt vi har gjort under 2023. Vi kommer dock arbeta med att förbättra möjligheten att lättare komma i kontakt med oss på andra sätt.

Vi vet att det viktigaste är det vi alltid jobbar med – att det ska vara helt, rent, snyggt och tryggt där man bor - och det går alltid att bli bättre. När en hyresgäst lämnat in en felanmälan och åtgärden blir försenad har vi förstått vikten av att meddela hyresgästen att det kommer ta längre tid. Det måste vi bli bättre på.

Vårt fokus och kraftsamling i Svärdsjö har bland annat resulterat i att vi har hanterat större felanmälningsärenden såsom justerat vattentrycket på Centrumvägen 2 och fräschat upp soprummet på Industrivägen. Vi har stamrenoverat och haft återinflytt på Borgärdesvägen. Svårare störningsärenden har också tagits omhand. Vi har anlagt en perennrabatt, ”restaurerat” fontänen och byggt en pergola med grillplats framför Centrumvägen 6, samt beskrivit platsens historia (en skylt kommer snart att monteras) och vi ligger i bra fas med de felanmälningsärenden som vi får in löpande.

Vi ställde ut bord och stolar utanför "Banken", samt visar lediga lägenheter i fönstren, och det har bidragit till att fler stannar till, sätter sig och pratar. Vi har även fått många positiva kommentarer om att det är trevligt att "Banken" används igen. Därtill har vi fått idéer till vad lokalen kan användas till, till exempel secondhand-butik, Fritidsbank och liknande.

Vi är väldigt tacksamma för de besök och samtal vi haft. Det engagemang vi mött under året har gett många bra tankar och idéer som vi jobbar vidare med.

Vad händer nu?

"Banken" blir kvarterslokal

Under hösten fick vi flera förfrågningar om att låna eller hyra bankenlokalen för möten eller andra träffar. Vi lånade bland annat ut den till en syjunta och Svärdsjö Intresseförening. Vi tycker det är kul att det finns intresse att nyttja lokalen och förstår att det finns ett behov. Därför blir "Banken" inom kort (januari-februari) en kvarterslokal som kommer gå att boka via vårt kundcenter.

Läs mer om regler och villkor för att låna eller hyra våra kvarterslokaler.

Vi ses under våren i Svärdsjö

Under våren planerar vi att finnas tillgängliga i "Banken" vid tre tillfällen, men när och hur är inte beslutat. Hur det gick med övriga bra synpunkter och idéer kommer vi kunna presentera under första delen av 2024.

Sittplatserna utanför lokalen blir kvar och vi kommer att jobba vidare med uthyrningen av företagslokalerna på nedre plan på Centrumvägen 6 A.

Uppdaterad: