Återkoppling från hyresgästenkäten


Nu har vi sammanställt alla svar vi fått in från senaste enkäten i somras. 1 415 hyresgäster deltog den här gången. Stort tack till alla er som är med och bidrar till boinflytande och på så sätt gör skillnad för dig och dina grannar!

Uppdaterad: